کد خبر: 8221

مدير عامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي از افزايش ۹ سانتي متري سطح تراز آب درياچه اروميه به دنبال بارندگيهاي روزهاي اخير در حوضه آبريز خبر داد.

به گزارش قم خبر به نقل از مهر، كیومرث دانشجو شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی با اشاره به اینكه تراز سطح آب دریاچه ارومیه به ۱۲۷۰.۱۵ متر تا پایان شهریورماه امسال رسیده بود، افزود: در اثر بارش های دهه اول مهرماه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شاهد افزایش ۹ سانتی متری تراز سطح آب دریاچه بودیم كه هم اكنون تراز سطح آب این دریاچه ۱۲۷۰.۲۴ متر رسیده است.

وی تراز اکولوژیک سطح آب دریاچه ارومیه را ۱۲۷۴.۱۰ متر اعلام و عنوان كرد: تراز حداکثر مشاهده شده سطح آب دریاچه ارومیه ۱۲۷۸.۴۱ متر بوده كه از مهر سال گذشته تا پایان شهریور ماه امسال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۲۸۶.۷ میلیمتر بارندگی ثبت شده که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۳۷۴.۹ میلیمتر و در دراز مدت مشابه ۳۵۵.۱ میلیمتر بود.

وی با اشاره به اینکه بارشها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳.۵ درصد و نسبت به دراز مدت مشابه ۱۹.۳ درصد کاهش یافته، ادامه داد: ارتفاع کل ریزشهای جوی طی سال آبی گذشته ۳۰۰.۳ میلیمتر در استان بود که نسبت به میانگین دراز مدت مشابه ۱۴.۹ درصد و نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل ۲۴.۷ درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه حجم بارشها بدون احتساب دریاچه ارومیه بالغ بر ۱۱.۲۷ میلیارد متر مکعب طی سال آبی گذشته ثبت شده، ادامه داد: حوضه آب ارس نیز طی سال آبی گذشته ۲۶۳.۲ میلیمتر بارندگی ثبت شده این در حالی است که این میزان نسبت به بارش ۳۵۴.۶ میلیمتری سال گذشته ۲۵.۸ درصد کاهش یافته و نسبت به بارش ۲۷۲.۶ میلیمتری دراز مدت مشابه ۳.۴ درصد کاهش نشان می دهد.

دانشجو با اشاره به اینکه بیشترین میزان بارشها در حوضه آبریز زاب گزارش شده است، اعلام کرد: در این حوضه طی سال آبی گذشته ۵۶۴.۴ میلیمتر ریزشهای جوی ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۶۹۴.۷ میلیمتر ۱۸.۸ درصد و نسبت به میانگین دراز مدت مشابه به میزان ۶۲۴.۲ میلیمتر با ۹.۹ درصد کاهش بارشها مواجه بودیم.

دانشجو با بیان اینکه در آذربایجان غربی طی سال آبی گذشته ۳۰۰.۳ میلیمتر بارندگی ثبت شده، یادآور شد: این میزان در مقایسه با بارش ۳۹۸.۸ میلیمتری مدت مشابه سال قبل و ۳۵۲.۷ میلیمتری دراز مدت مشابه به ترتیب با کاهش ۲۴.۷ و ۱۴.۹ درصد همراه بود

وی با اشاره به روند کاهشی آورد رودخانه های استان که با کاهش ۴۵ درصدی نسبت به دراز مدت و ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل مواجه است، عنوان کرد: صرفه جویی و مصرف بهینه منابع آب، توسعه شبکه های مدرن آبیاری در سطح ۶۰ هزار هکتار، تجهیز چاه های کشاورزی به کنتورهای هوشمند آب و برق و توسعه سیستمهای تحت فشار در داخل مزارع و همچنین کنترل برداشتهای غیر مجاز از جمله اقدامات برای مصرف بهینه آب است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری