کد خبر: 7396

به مناسبت هفته دفاع مقدس:

شهدای مخابرات جزاولین وآخرین گروه حاضر در میدان جنگ بوده اند، بی سیم چی ها در تمام بخش جنگ حضور داشتند.

به گزارش قم خبر، مقداد مقداد محسن/مقداد بگوشم /حاجی میشه چند تاچایی برامون بفرستی،هوای اینجا ستاره بارونه/چایی نداریم، امشب باید تا صبح برامون بخونی میدونم صدات گرفته اما چاره ای نیست/حاجی اینجا داره از آسمون گلابی میاد دست تنهام ،بچه ها دارن یکی یکی گلابی میخورن ،چند نفرهم گرسنه موندن  /من کاری از دستم بر نمیاد /حاجی فقط من موندم بچه ها همه آگاه شدند/

صدای زوزه خمپاره به گوش رسید، ناگهان بی سیم چی آرام شد، در پس امواج پنهان صدا، گوشی بی سیم افتاده به خاک، زیرلب انگار میخواند دعا...

نامشان گردان های مخابرات و بی سیم چی بود، وظیفه آنها حساس وخطیر، مخابرات و بی سیم چی را باید شهیدان سامانه فرماندهی کنترل نامید، زیرا فرمانده بدون مخابرات نقشی نداشته وندارد و مخابرات بدون فرمانده نقشی ایفا نمی کند آن هاامیدرادردل نیروهای خودی زنده نگه می داشتند ونقاط ضعف دشمن را بزرگ نشان می دادند،همانطور که امام خمینی درباره نیروی رزمنده مخابرات فرمودند:«شما به منزله سلسله اعصاب محسوب می شوید»

بی سیم چی، بازوی فرمانده

شهدای مخابرات جزاولین وآخرین گروه حاضر در میدان جنگ بوده اند، بی سیم چی ها در تمام بخش جنگ حضور داشتند و با وجود اینکه مسئولیت آن ها برقراری ارتباط بود اما بسیاری از وظایف نانوشته برای خود ترسیم کرده بودند که از برقراری ارتباط نیزمهم تربود.

همه کسانی که باهر نگرش درجبهه ها بودند این دو موضوع را درکنار هم می دیدندو نقش بی سیم چی و مخابرات باهم گره خورده است .

بی سیم چی ومخابرات در جبهه تلاش می کرد تا بافرمانده خود هماهنگ باشد و آنگونه حرکت کند که فرماندهی حرکت می کند.

شهیدان مخابرات وبی سیم چی ها همراه وغمخوار فرمانده ها بودند که فشارناشی از جنگ بر روی فرمانده را با روش های خاص کم می کردند واین شهیدان،اهمیت بالای ارتباط را درک می کردند و آن ها نه تنها به دنبال برقراری ارتباط بی سیم بلکه در حفظ جان فرمانده خود به عنوان مهره تاثیرگذار بودند.

در آن دوران سختی جنگ، بچه های بی سیم چی معروف به کتک خوران فرمانده بودند که درون این گفته مفهوم بسیاری نهفته است، بی سیم چیان پابه پای فرمانده خود، نه یک قدم عقب تر نه یک قدم جلوتر حرکت می کردند ،رزمندگان مخابرات یاورباوفای فرمانده ها بودند.

آن ها پیام آوران صادق بودند که در ارتباط از این استمرارغافل نبوده اند و تلاش میکردند تاپابه پای فرمانده خود حرکت کنند.

بی سیم چیان با تحرک و چابکی در ارتباط بارده ها ،فرمانده را کمک و به عنوان بازوی توانمند برای فرمانده خود بودندو خودرا درمعرض خطرقرارمیدادند وتیرهای سنگین دشمن رابه جان می خریدندتافرمانده خود آسیب نبینند،زیرا می دانستند بدون فرمانده مفهومی ندارند.

بردن نام مقدس ائمه اطهار در پشت بی سیم ها فضارا عطر آگین می کردوسنگروستون های پوشالی دشمن را خراب و به لرزه درمی آورد .

اگر شهدا رادرک نکرده ایم، باید دستی  به رادیو ها بکشیم تا صداهای اضافی و پارازیت های دشمن مانع شنیدن صدای نجات بخش فرمانده زمان نشود، باید فرکانس رادیو را عوض کنیم ودر حال تلاش برای پیداکردن فرکانس اصلی باشیم تابتوانیم در مسیر درست زندگی حرکت کنیم.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری