در پی بروز سکته قلبی برای آیت الله مهدوی کنی، یک آقازاده فتنه گر هم تحرکات سیاسی خود را آغاز کرده است.

به گزارش قم خبر، ندای انقلاب نوشت: در پی بروز سکته قلبی برای آیت الله مهدوی کنی رئیس اخلاق مدار و بصیر مجلس خبرگان رهبری و وخامت حال وی، تحرکات یک آقازاده فتنه گر برای تقلیل جایگاه این مجلس به منازعات سطح پایین سیاسی و بسترسازی برای ریاست یکی از چهره های سیاسی بر این مسند غیر سیاسی آغاز شده است.


همچنین برخی اخبار از فعال شدن این متهم دانه درشت اقتصادی-امنیتی، در حوزه های اقتصادی پول ساز مرتبط با دولت حکایت دارد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری