کد خبر: 639

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور آخرین آمار مربوط به افراد در سن ازدواج که هرگز ازدواج نکرده‌اند، افراد در خطر تجرد قطعی و تجرد قطعی را تشریح کرد.

به گزارش قم خبر ، علی‌اکبر محزون در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه افراد در سن ازدواج شامل طیف سنی ۲۰ تا ۳۴ سال برای آقایان و ۱۵ تا ۲۹ سال برای خانم‌ها می‌شوند، اظهار کرد: کلیه آقایان در سن ازدواج کشور با طیف سنی ۲۰ تا ۳۴ شامل ۱۲ میلیون و ۷۰ هزار نفر می‌شوند که از این تعداد ۵ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر هرگز ازدواج نکرده‌اند.


وی افزود: بنابراین ۴۶ درصد آقایان در سن ازدواج کشور هرگز ازدواج نکرده‌اند.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور همچنین با بیان اینکه کلیه خانم‌های در سن ازدواج کشور با طیف سنی ۱۵ تا ۲۹ سال شامل ۱۱ میلیون و ۷۹۰ هزار نفر می‌شوند گفت: از این تعداد پنج میلیون و ۶۷۰ هزار خانم هرگز ازدواج نکرده‌اند.

محزون ادامه داد: بنابراین ۴۸ درصد خانم‌های در سن ازدواج کشور هرگز ازدواج نکرده‌اند.

وی در ادامه به آمار مربوط به کلیه افرادی که در خطر تجرد قطعی قرار گرفته و در طیف سنی بعد از ۳۴ سال برای آقایان و پس از ۲۹ سال برای خانم‌ها تا سن ۵۰ سالگی قرار دارند اشاره کرد و افزود: تعداد ۳۲۰ هزار نفر از آقایان از سن متعارف ازدواج در کشور عبور کرده و در خطر ورود به سن تجرد قطعی قرار دارند.

به گفته مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور تعداد ۹۸۰ هزار خانم نیز در سن خطر تجرد قطعی قرار دارند.

محزون با بیان اینکه مجموعا یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانم و آقا در معرض خطر تجرد قطعی قرار دارند، اظهار کرد: خانم ها تقریبا سه برابر بیشتر نسبت به آقایان در معرض خطر تجرد قطعی قرار دارند.

وی در ادامه این گفت‌وگو به آمار مربوط به سن تجرد قطعی در کشور برای خانم‌ها و آقایان اشاره کرد و گفت: ۶۲ هزار آقا و ۹۰ هزار خانم در کشور وجود دارند که تا سن ۵۰ سالگی ازدواج نکرده‌اند که مجموعا تعداد آقایان و خانم‌های در سن تجرد قطعی به ۱۵۲ هزار نفر می‌رسد.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور همچنین با اشاره به گروه دیگری از مجردین در کشور خاطرنشان کرد: در مجموع دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کلیه گروه‌های سنی در اثر فوت همسر به صورت مجرد، در حال زندگی هستند.

محزون ادامه داد: همچنین ۲۱۴ هزار نفر از آقایان و ۴۴۰ هزار نفر از خانم‌ها براثر طلاق به صورت مجرد زندگی می‌کنند.

به گفته مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور براساس آخرین آمار جمع کلیه ازدواج‌نکرده‌ها در کشور در سه گروه افراد در سن ازدواج که هرگز ازدواج نکرده‌اند، افراد در سن خطر تجرد قطعی و افراد در سن تجرد قطعی برابر ۱۲ میلیون و ۶۹۲ هزار نفر است و در مجموع ۱۴ میلیون و ۹۹۲ هزار نفر آمار کلیه مجردین در کشور است.

محزون همچنین به آمار سال ۸۵ و ۹۰ در ارتباط با افراد در سن ازدواج که هرگز ازدواج نکرده‌اند و نیز افراد در سن تجرد قطعی اشاره و اظهار کرد: در سال ۸۵ مجموعا ۱۱ میلیون و ۷۹۰ هزار نفر مجموع کلیه خانم‌ها و آقایانی بوده که در سن ازدواج قرار داشته و هرگز ازدواج نکرده‌اند که از این تعداد ۵ میلیون و ۲۱۰ هزار آقا و ۶ میلیون و ۵۸۰ هزار خانم بوده‌اند.

وی در مورد آمار سال ۹۰ نیز یادآور شد: در سال ۹۰ مجموعا ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر تعداد آقایان و خانم‌هایی بوده که در سن ازدواج قرار داشته و هرگز ازدواج نکرده‌اند و از این تعداد ۵ میلیون و ۵۷۰ هزار آقا و ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار خانم بوده‌اند.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با اشاره به آمار افراد در سن تجرد قطعی طی سال‌های ۸۵ و ۹۰ عنوان کرد: در سال ۸۵ ، ۴۳ هزار آقا در سن تجرد قطعی قرار داشتند که در سال ۹۰ آمار مربوط به آقایان در سن تجرد قطعی به ۹۰ هزار نفر رسید.

محزون همچنین در مورد خانم‌های در سن تجرد قطعی طی سال‌های ۸۵ و ۹۰ گفت: در سال ۸۵ ،‌۵۳ هزار خانم در سن تجرد قطعی قرار داشتند که در سال ۹۰ آمار خانم‌های در سن تجرد قطعی به ۹۰ هزار نفر رسید.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری