کد خبر: 617

آیت الله غروی:

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی است که با فرهنگ سازی از طریق رسانه ها ،تبلیغات،احاد مردم ، اهل منبر و...برای اهمیت نقش امر به معروف و نهی ازمنکرو گسترش آن در جامعه تلاش کنیم.

آیت الله سید محمدغروی در گفت و گو با خبرنگار قم خبر،  بااشاره به اهمیت امربه معروف ونهی از منکر در جامعه اسلامی، اظهارکرد: امربه معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است و افراد ،خانواده ها و اجتماع بایدبرای گسترش این واجب الهی در جامعه تلاش کنند.
وی در ادامه گفت: امر به معروف و نهی از منکر به موردی اختصاص ندارد و باید تک تک انسان ها خود را مستلزم انجام آن کنند. 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بابیان اینکه اجرای امر به معروف و نهی از منکر وضع مطلوب اسلامی را برای جامعه وصل می کند افزود: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه شکل گیرد شاهد گسترش اعمال خوب و جامعه عمل پوشاندن به منکر در جامعه خواهیم بود.
به گفته غروی وقتی امربه معروف و نهی از منکر حساسیت افراد و فضا حاکم جامعه شد افراد خطاکار به دلیل اینکه در جامعه زندگی می کنند ناگریزبا جامعه اسلامی حاکم، منطبق می شوند.
وی با اشاره به علت کمرنگ شدن امربه معروف و نهی از منکر در جامعه عنوان کرد: تقلید از فرهنگ بیگانه ، جا افتادن تعبیرات نادرست از امر به معروف و نهی از منکر با چهره خوب بین افراد (هرکسی را در قبر خودش می گذارند)و..باعث کمرنگ شدن این واجب الهی شده است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بابیان اینکه افراد این وظیفه واجب را کوچک می شمارند و عادی تلقی می کنند و گاهی وظیفه دولت می دانند ،خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی است که با فرهنگ سازی از طریق رسانه ها ،تبلیغات،احاد مردم ، اهل منبر و...برای اهمیت نقش امر به معروف و نهی ازمنکرو گسترش آن در جامعه تلاش کنیم

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری