کد خبر: 5571

قم خبر گزارش می دهد:

«در حالى که هرگاه به یکى از آنها بشارت دهند دختر نصیب تو شده، صورتش (از فراب ناراحتى) سیاه می‌‏شود; و به شدت خشمگین می‌‏گردد;… بخاطر بشارت بدى که به او داده شده، از قوم و قبیله خود متوارى می‌‏گردد; (و نمی‌‏داند) آیا او را با قبول ننگ نگهدارد، یا در خاک پنهانش کند؟! چه بد حکم می‌‏کنند!»

به گزارش قم خبر، «در حالى که هرگاه به یکى از آنها بشارت دهند دختر نصیب تو شده، صورتش (از فراب ناراحتى) سیاه می‌‏شود; و به شدت خشمگین می‌‏گردد;… بخاطر بشارت بدى که به او داده شده، از قوم و قبیله خود متوارى می‌‏گردد; (و نمی‌‏داند) آیا او را با قبول ننگ نگهدارد، یا در خاک پنهانش کند؟! چه بد حکم می‌‏کنند!»

خداوند متعال فرموده است در دوران قبل اسلام یعنی دوره جاهلیت، عصری که در آن عرب به شکل خاصی زندگی می‌کرد و دیگر مردمان به صورت عمومی می‌زیستند. مردم در عصری بودند که از وجود پیامبران خالی بود و نشانی از راه‌های درست نبود، در آن هنگام خداوند متعال به آنها توجه نمود ـ چنانچه در حدیث آمده است ـ پس عرب و عجمشان مورد بغض و نفرت خدا بودند جز اندکی از اهل کتاب.

در این عصر در بیشتر جوامع انسانی، زن در یک دوره تعصب نژادی بسر می‌برد، مخصوصاً در جامعه عربی، تا جایی که آنان تولد وی را ناپسند می‌دانستند؛ تعدادی آنها را زنده به گور می‌کردند تا در زیر خاک بمیرد، و تعدادی هم آنها را با خفت و خواری نگه می‌داشتند.

**جایگاه زن در اسلام

با ورود اسلام ، همه ستم‌ها را از زن برداشته شد و در میان انسانیت، ارزش و اعتبار وی را به او بازگرداند. و او را در مبدأ انسانیت شریک مرد قرار داد؛ و چنین فرمود:«اى مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم»

همچنین زن و مرد در پاداش و عذاب عمل مشترک هستند. چنانچه خداوند متعال فرموده است:«هر کس کار شایسته‏اى انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالى که مؤمن است، او را به حیاتى پاک زنده می‌‏داریم; و پاداش آنها را به بهترین اعمالى که انجام می‌‏دادند، خواهیم داد».

«خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می‌‏کند که سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد; و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بیش از دو دختر باشند، دو سوم میراث از آن آنهاست; و اگر یکى باشد، نیمى (از میراث،) از آن اوست. و براى هر یک از پدر و مادر او، یک ششم میراث است، اگر (میت) فرزندى داشته باشد; و اگر فرزندى نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند، براى مادر او یک سوم است (و بقیه از آن پدر است); و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش یک ششم می‌‏برد (و پنج ششم باقیمانده، براى پدر است). (همه اینها،) بعد از انجام وصیتى است که او کرده، و بعد از اداى دین است ، شما نمی‌‏دانید پدران ومادران و فرزندانتان، کدامیک براى شما سودمندترند! این فریضه الهى است; و خداوند، دانا و حکیم است».

همچنین خداوند متعال زن را در منزل شوهرش به عنوان امیر و سرپرست فرزندانش قرار داده و او را به عنوان آمر و ناهی تعیین فرموده است. چنانچه رسول الله ص فرموده است:«زن در منزل شوهرش همانند حاکم و سرپرست است و در برابر زیردستان خویش مسئول است».

**دین اسلام جایگاه دختر را در جامعه تصبیت کرد

حجت السلام والمسلمین محمد رضا ضمیری با اشاره به جایگاه دختر درزمان قبل از اسلام، اظهارکرد: با شخصیت دختران در قبل از اسلام معامله ای زننده می شود و عموم دختران و زنان جایگاه ویژه ای نداشتند و به صورت کالا خرید و فروش می شدند.

این استاد حوزه بابیان اینکه در قبل اسلام برای دختران شخصیتی قائل نبودند، افزود: برخورد با دختران برابر با برخورد با شی بود و وسیله و کالایی برای راحتی مردان بودند.

وی ورود دین اسلام را هویتی برای شخصیت دختر و زن در جامعه، دانست و گفت: با ورود اسلام زن مقام والا به خود گرفت و در خیلی از امور برابر باحق و حقوق مردان است.

ضمیری درادامه گفت: دین اسلام با این فرهنگ غلط مبارزه کرد و با آوردن حجاب برای زن شخصیت او را تایید کرد و حجاب برای دختر و زن علامت ورود ممنوع برای نگاه های آلوده مردانی است که دیدشان به دختران دید کالایی است.

انتهای پیام/

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری