عضو کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس گفت: اصل قانون اساسی ما براساس اسلام عزیز بنا شده است، و قانون اساسی کاملا از کیان و شخصیت انسانیت دفاع می کند.

شهباز حسن پور در گفتگو با خبرنگار قم خبر پیرامون حقوق شهروندی اظهار کرد: از عصر روشنگری به بعد، جامعه‌ ی بشری به تعريف جديدی از انسان و جهان پرداخت. طی اين سال ‌ها انسان به عنوان موجودی ذي ‌حق شناخته شده است.

عضو کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس افزود:  اصل قانون اساسی ما براساس اسلام عزیز بنا شده است، و قانون اساسی کاملا از کیان و شخصیت انسانیت دفاع می کند و یکی از مترقی ترین قانون های اساسی دنیا قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به آموزه های دینی تدوین شده عنوان کرد: قانون اساسی که براساس آموزه های دینی تدوین شده است وظیفه اش دفاع از حقوق شهروندان است.

حسن پور درخصوص دفاع از شرف و استقلال انسان بیان کرد: قانون اساسی مترقی که خون بهای شهید مظلوم بهشتی و سایر شهدای انقلاب می باشد، برای دفاع از شرف، استقلا ل و آزادی های مشروع است که اسلام از آدم ها به زیبایی حمایت و دفاع می کند.

عضو کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس عنوان کرد: شهروندی موقعيتی است كه شامل مجموعه ‌ای از حقوق، وظايف و تعهدات است و به برابری،‌ عدالت و استقلال تكيه و تاكيد دارد.

وی با تاکید بر اجرای حقوق بشر تصریح کرد: حقوق شهروندی از مباحث مهم هر نظام حقوقی است و حقوق بشر كه ناشی از كرامت ذاتی انسان و عام الشمول است و اجرای حقوق بشر مستلزم رعايت حقوق شهروندی است.

حسن پور درباره نظام حقوقی عدالت محورافزود: رعايت حقوق شهروندی در يک نظام حقوقی عدالت محور منوط به حاكميت قانون و تشكيلات قضايی شايسته و كارآمد می باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندی موقعيتی است كه شامل مجموعه‌ای از حقوق، وظايف و تعهدات است و به برابری،‌ عدالت و استقلال تكيه و تاكيد دارد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری