وزیر بهداشت از آغاز نظارت بر هتلینگ بیمارستان ها از اول مهر ماه خبر داد.

به گزارش قم خبر و به نقل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛ دکتر سید حسن هاشمی افزود: بسته هتلینگ برای ما بسیار مهم و بیمارستان ها و اورژانس های بیمارستان به عنوان پیشانی خدمات بیمارستانی از اهمیت زیادی برخوردار است.


دکتر هاشمی افزود: گروه های مسئول برای نظارت بر هتلینگ بیمارستان ها از اول مهر کار خود را آغاز می کنند چرا که سه ماه برای استقرار این طرح فرصت در نظر گرفته شد و شش ماه بعدی برای نظارت است.

به گفته وزیر بهداشت در مجموع در بسته هتلینگ، نیروی انسانی و همچنین ظاهر بیمارستان ها یعنی تمیزی بیمارستان و همچنین احترام و تکریم به بیماران و همراهان و توجه و مراقبت از اهمیت زیادی برخوردار است.

در اجرای طرح تحول نظام سلامت از۱۵اردیبهشت تاکنون بسته های خدمتی کاهش فرانشیز بیماران در بخش بستری، رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی، اورژانس هوایی، مقیمی پزشکان در بخش اورژانس بیمارستان ها و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم اجرایی شده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری