مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه از محل بودجه جرایم رانندگی پایتخت در سال 92، 37 میلیارد تومان به حساب ذی حساب طرح های عمرانی شهرداری ریخته شده بود گفت:خوشبختانه با توجه به اجرای پروژه های ایمن سازی شبکه معابر مندرج در توافق نامه های این بودجه، طی روزهای آتی بودجه 37 میلیاردی وصول خواهد شد.

به گزارش قم خبر، مسعود رنجبریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیگیر سهم شهرداری از جرایم سال ۹۳ نیز هستیم اظهار داشت: براساس قانون جديد راھنمايي و رانندگی مقرر شده ۴۲ درصد از جرايم راھنمايي و رانندگي در محدوده شھري به شھرداري ها پرداخت شود که خوشبختانه دولت یازدهم همکاری لازم برای پرداخت سهم شهرداری از جرایم رانندگی را دارد گفت.

وی ادامه داد: در سال ۹۲ مجموع جرایم وصولی شهر تهران ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که باید ۴۲ درصد از این رقم به شهرداری تهران پرداخت می شد.

رنجبریان تصریح کرد: در بودجه سال ۹۳ نیز سهم شهرداری های کل کشور از جرایم رانندگی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که امیدواریم امسال هم بر اساس قانون بتوانیم سهم شهرداری تهران از جرایم رانندگی را دریافت کرده و این بودجه را صرف توسعه زیر ساخت ها، ایمن سازی و توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه شهر تهران در سال ۹۰ نتوانست هیچ مبلغی را از جرایم سال ۹۰ دریافت کند و در سال ۹۱ نیز تنها ۱ میلیارد تومان به شهر تهران پرداخت شد.

مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شھری معاونت حمل و نقل و ترافیک شھرداری تھران با بیان اینکه بودجه ۳۷ میلیارد تومانی از محل جرایم سال ۹۲ به حساب ذی حساب طرح های عمرانی شهرداری ریخته شده بودکه طی روزهای آتی وصول خواهد شد گفت: تحقق کامل سھم شھرداری ھا از محل درآمدھای ناشی از وصول جرایم، حق مردم است چرا که این اعتبارات می تواند کمکی برای توسعهحمل و نقل عمومی و کاھش ترافیک در شھرھا باشد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری