کد خبر: 3777

رئیس سازمان ثبت احوال کشوراز شیب تند کاهش نرخ باروری خبر داد و گفت: در برنامه ششم توسعه که در دست تدوین است باید درخصوص سیاست های افزایش جمعیت برنامه ریزی جدی انجام شود.

به گزارش قم خبر، ناظمی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سیاست های جمعیتی تاکید کرد: سازمان ثبت احوال که به عنوان یکی از سازمان های ذی ربط در امر سیاست های جمعیتی دخیل است و باید نسبت به اجرایی شدن سیاست های کلی جمعیت گام بردارد.

وی گفت: یکی از اقدامات اساسی سازمان ثبت احوال رصد جمعیت و همچنین ارائه و جمع آوری آمار در خصوص تولد و فوت است که در بند ۱۴ سیاست های کلی جمعیت مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه در دست تدوین است گفت: با توجه به اینکه جمعیت کشورمان در سال های آینده به سمت سالمندی می رود و همچنین با نرخ رشد صفر و پس از آن منفی مواجه خواهد شد به همین دلیل جا دارد که در برنامه ششم توسعه این سیاست ها در جهت افزایش جمعیت و توجه به مقوله سالمندی مورد توجه جدی کارشناسان، صاحب نظران و همچنین نمایندگان مجلس قرار گیرد.

به گفته ناظمی اردکانی سیاست های تشویقی که در مجلس نمایندگان بررسی و تصویب کردند در راستای افزایش جمعیت بوده که با اجرای آن می توان گام بزرگی در جهت افزایش جمعیت انجام گیرد.

وی با تاکید بر اینکه سیاست تشویقی پرداخت یک میلیون تومان به حساب نوزادان که در زمان دولت قبلی انجام شد در حال حاضر به طور کلی لغو شده است گفت: این سیاست در دولت قبل برای مدت کوتاهی اجرا شد اما پس از مدتی به دلیل عدم واریز مبلغ یک میلیون به حساب کودکان این طرح به طور کلی لغو شد اما سیاست های تشویقی دیگری در حال حاضر تدوین شده که می تواند جایگزین آن شود.

رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه نرخ باروری در ایران به سرعت کاهش پیدا کرده است گفت: چنانچه نرخ باروری از ۱.۷ کمتر و به سمت یک برود در سال ۱۴۱۵ رشد جمعیت به صفر می رسد.

وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر ۳۵ درصد ازدواج هایی که انجام شده تک فرزند بوده و یا فرزند ندارند ، گفت: این امر نشاندهنده کاهش نرخ رشد جمعیت است و همچنین نرخ باروری ایران در میان ۲۶ کشور منطقه در رتبه ۲۵ قرار دارد.

 

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری