کد خبر: 3403

بر خلاف تمامي سياستهاي جمعيتي و دغدغه هاي اقتصادي

تعداد فوت شدگان سال 1393 تا پايان تير ماه حدود 117 هزار و 250 نفر بوده است كه در كل سال 1392، اين ميزان 372هزار و 279 هزار نفر بوده است.

به گزارش قم خبر و به نقل از پايگاه خبري تحليلي «پارس»- نوزادان متولد 1393 محروم از يارانه دولت تدبير و اميد شدند.

 

 
بر خلاف تمامي سياستهاي افزايش جمعيت و دغدغه هاي اقتصادي كه در نظام وجود دارد و فعاليت قابل تقدير وزارتخانه هاي بهداشت و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي ليكن بخش هاي ديگر دولت همكاري لازم را در اين زمينه ندارند.
 
بر هين اساس خبرنگار پايگاه خبري تحليلي «پارس»، مطلع شد كه سازمان هدفمندی یارانه ها از دريافت پرونده هاي ارسالي از سوي سازمان ثبت احوال خودداري يا درصورت دريافت، آن را به صورت راكد نگه مي دارد.
 
بر اساس آمار لحظه اي سازمان ثبت احوال كشور، تعداد متولدين كشورمان ايران، تا پايان تيرماه سال 1393، 437 هزار و 475 نفر بوده است. همچنين آمار متولدين سال 1392، يك ميليون و 471 هزار و 834 نفر بوده است كه اگر همين رشد جمعيت را در سال 93 نيز شاهد باشيم كه آمارها نشان مي دهد بيشتر خواهد بود.
 
در صورتي كه يارانه هر نفر، 45500 تومان باشد دولت تا پايان تير 93، مبلغ 19 ميليارد و 905 هزار و 112 هزار و 500 تومان و تا پايان سال 93 حداقل،  66 ميليارد و 968 ميليون و 447 هزار تومان نصیب دولت خواهد شد كه برخي كارشناسان جمعيتي اين رقم را بيشتر ذكر مي كنند.
 
لازم به ذكر است تعداد فوت شدگان سال 1393 تا پايان تير ماه حدود 117 هزار و 250 نفر بوده است كه در كل سال 1392، اين ميزان 372هزار و 279 هزار نفر بوده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری