کد خبر: 338

رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورا ي شهر تهران با اشاره به مستند سازي از باغات باقي مانده پايتخت گفت: از هرگونه ساخت و ساز در باغات كن جلوگيري مي كنيم .

به گزارش قم خبر؛ محمد حقاني در گفتگو با مهر با بيان اين كه باغات كن آخرين گروه از باغات متراكم و به هم پيوسته در شهر تهران هستند گفت: اين باغات داراراي ارزش زيست محيطي بالايي است كه سودجويان و فرصت طلبان به دنبال از بين بردن آخرين پهنه سبز شهر تهران هستند.


باغات كن به پارك عمومي تبديل شود

وي ادامه داد: شوراي شهر در حفظ و صيانت باغات شهر تهران مصمم است و درحال برنامه ريزي است باغاتي كه در حاشيه قرار گرفته اند در تملك شهرداري قرار گیرد و به پارك عمومي بدل شود . همچنين حقوق افرادي كه سالهاست مالكان اين باغ ها هستند نيز حفظ شود.

مستند سازي از باغات پايتخت

وي ادامه داد: شوراي شهر تهران و شهرداري در حال مستند سازي از باغات باقي مانده شهر تهران هستند.

برخي نهادها به دنبال ساخت و ساز در كن

حقاني با بيان اينكه به برخي از قسمتهاي باغ هاي كن تعدي شده كه شورا با آن مقابله مي كند گفت: در دو بخش واگذاريهايي به تعاوني هاي مسكن براي ساخت ساز انجام شده است كه شورا از هر گونه ساخت و ساز و تخريب باغات اين منطقه جلوگيري مي كند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری