کد خبر: 3029

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی قم خبرداد

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی قم گفت: سال گذشته برخی ازکارمندان با شرکت در طرح شکرانه با رضایت قلبی ماهیانه بخشی از حقوق خود را برای کمک به بهزیستی هزینه می کردند که در این راستا سال قبل کارمندان 8 میلیون تومان به سازمان بهزیستی کمک کردند.

مجید قادری در گفت و گو با خبرنگار قم خبر، با اشاره به هفته بهزیستی، اظهار کرد: مردم استان قم، مردمی خیر هستند که در همه حال و در همه شرایط سازمان بهزیستی را حمایت می کنند و برای حمایت از افراد تحت پوشش بهزیستی در همه شرایط آماده هستند.

معاونمشارکت‌هایمردمیبهزیستیقم با اشاره به میزان مشارکت های مردمی استان قم در سال گذشته، افزود: سال گذشته مردم خیر استان در زمینه مشارکت های مردمی 6 میلیارد و 850 میلیون تومان به سازمان بهزیستی کمک کرده اند.

وی با اشاره به طرح بیمه آسمانی، تصریح کرد: این بیمه مختص بچه هایی است که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و در این طرح خیران نوع دوست استان با بیمه کردن بچه های تحت پوشش بهزیستی از آنها حمایت می کنند.

قادری با اشاره به حامیان و خیرانی که به سازمان بهزیستی کمک می کنند، عنوان کرد: در حال حاضر 800 حامی از تحت پوششان سازمان بهزیستی حمایت می کنند و ماهیانه مبلغی را به حساب آنها واریز می کنند و با این سنت حسنه سبب رفع نیاز از نیازمندان می شوند.

معاونمشارکت‌هایمردمیبهزیستیقمبا اشاره به مشارکت کارمندان استان در طرح حمایت از نیازمندان بهزیستی، گفت: سال گذشته برخی از کارمندان با شرکت در طرح شکرانه با رضایت قلبی ماهیانه بخشی از حقوق خود را برای کمک به بهزیستی هزینه می کردند که در این راستا سال قبل کارمندان 8 میلیون تومان به سازمان بهزیستی کمک کردند.

وی با اشاره به برخی از کمک های سازمان بهزیستی به تحت پوششان خود، خاطرنشان کرد: سال گذشته سهمیه اشتغال 300 نفر بود، اما در زمینه شرکت تعاونی ها 700 نفر جذب شدند و در حال حاضر نیز برای ورود افراد به بازار کار کار آنها را جذب شرکت در کلاس های سازمان فنی حرفه ای می کنیم تا هرچه سریعتر با فراگیری یک مهارت جذب بازار کار شوند.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری