کد خبر: 292

کرد‌ها به عنوان بخشی از هویت ایرانی در کشوری مانند ایران پذیرفته شده و علیرغم مشکلات توسعه مناطق کردنشین اما وابستگی متقابلی بین مردم این مناطق و نظام سیاسی وجود دارد.

به گزارش قم خبر و به نقل از بولتن نیوز، این روز‌ها وقتی به موتور جستجوگر گوگل مراجعه می‌کنید و با کلمه انگلیسی واژه نقشه کردستان را جستجو می‌کنید این موتور جستجوگر نقشه کردستانی را به مخاطب می‌دهد که در این نقشه بخش مهمی از جغرافیای ایران نیز ضمیمه این نقشه شده و می‌خواهد چنین به مخاطب القاء کند که مرزهای واقعی این منطقه که ساخته و پرداخته ذهن مدیران این موتور جستجوگر است بخش مهمی از کشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه را شامل می‌شود.


کرد‌ها به عنوان بخشی از هویت ایرانی در کشوری مانند ایران پذیرفته شده و علیرغم مشکلات توسعه مناطق کردنشین اما وابستگی متقابلی بین مردم این مناطق و نظام سیاسی وجود دارد. این وابستگی و همراهی را نیز می‌توان در فرهنگ و رفتار روزانه مردم کرد مشاهده کرد و تمام تلاش سیاسیون کرددر داخل کشور نیز این است که مشارکت واقعی کرد‌ها در حاکمیت نیز فراهم شود و از سوی دیگر توزیع منابع کشور در این مناطق نیز براساس نیازهای این استان انجام شود.
 


در این بین موتور جستجوگر گوگل با بهره گیری از سیاستهای تفرقه افکنانه در راستای تشدید تنش‌های قومی و مذهبی در کشورهای مانند ایران در تلاش هستند تا همسو با یک طیف معدودی از افراد رادیکال، مردم کرد را بر علیه حاکمیت تحریک بکنند، دستکم این ذهنیت را در مخاطب کرد درست بکنند که باید فراتراز حاکمیت‌های کنونی و مرزهای جغرافیایی کنونی بیاندیشند و با علم بر متحقق نشدن چنین خیالپردازی‌های می‌کوشند که مردم را رودروی همدیگر قرار دهندتا بلکه فرجی از این تفرقه افکنی حاصل گردد.
 


وقتی به تاریخ منطقه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نقش امپریالیسم غربی و در راس آن انگلیسی‌ها برای ایجاد تنش و تفرقه نقش پررنگی است واین سیاست براساس منافع کارتل‌های اقتصادی و نفتی آن‌ها طراحی شده است تا بلکه با تضعیف ملتهای منطقه زمینه‌های چپاول وغارت این سرمایه‌ها را موجب شوند و طبیعی است چنین امری جز در سایه تضعیف داخلی این کشورهای صورت نمی‌گرفت.

در قرن بیست و یکم می‌توان گفت که ماهیت این استعمارگران تغییر شکل پیدا کرده است اما تغییر محتوا پیدا ننموده است. آن‌ها امروز با بهره گیری ازتکنولوژیهای رسانه‌ای تحت کنترل خود می‌کوشند با ایجاد رویاهای کاذب برخی از طیف‌های را دیکال را رودروی کشورهای منطقه قرار دهند.

نشر این نقشه‌ها نه تنها توهین به شعور مردم کرددر منطقه است بلکه توهین و نادیده گرفتن حریم‌های قانونی کشورهای منطقه و از جمله ایران است.

از این رو اقدام گوگل توهین به روح مردم کردو نقض حدود جغرافیایی کشور‌ها است.

از سوی دیگر این اقدام در تلاش برای توهین به شعور مردم کرد در ایران است که در پروسه‌های مختلف سیاسی همواره به عنوان یک عنصر فعال در صحنه حضور داشته‌اند. نمونه برجسته این را می‌توان در مشارکت مردم در انتخابات جستجو کرد. از سوی دیگر نادیده انگاشتن حاکمیت جغرافیایی ایران زمین است که سالهاست وجود داشته و اکنون چنین ترفندهایی نمی‌تواند ذره ایی از تلاش هر ایرانی برای حفاظت از کیان ایران زمین بکاهد. شهادت صد‌ها کرد در جبهه‌های جنگ بیانگر این حقیقت است که مردم کرد خود همواره بخشی از بدنه این کشور بوده و برای حفظ یکپارچگی خاک خود، خون داده‌اند.

لذا درک چنین حرکتهای مذبوهانه‌ای در فضای اینترنتی و مجازی تنها کاشتن تخم نفاق و تفرقه چیز دیگری بیش نیست. استفاده این مراکز و مراجع اینترنتی از واژه‌های جعلی مانند خلیج عربی و نقشه‌های مجازی و تخیلی تنها بر این اساس صورت می‌گیرد که مردم و حاکمیت‌ها را به چالش بکشند.

از این رو از تمامی وطن دوستان و فرهیختگان کرد و فارس گرفته تا هرکسی که عاشق ایران زمین است باید خواست که در مقابل این تفرقه افکنی‌ها سکوت نکنند و با بلند کردن فریاد اعتراض نشان دهند که مردم ایران از کرد گرفته تا فارس برای صیانت از این خاک خون داده‌اند و اجازه نخواهند داد این تفرقه افکنی‌ها ذهن جوانان کرد را مسموم کرده و عاملی برای تشدید تفرقه گردد. سالهاست که خیانت استعمارگران به مردم مشرق زمین ثابت شده است و امروز این خیانت و تفرقه افکنی در لباس دیگری وارد عرصه نبرد با مردم ایران شده است. باید این حرکت گوگل را محکوم کرد و برای آن لازم است گروههای مجازی در راستای تاکید مجدد بر یکپارچگی خاک کشور تشکیل گردد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری