کد خبر: 282

عملیات توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید قندی، شهید نظری، استقلال، شهید عاطف و شهید بخششی از ۱۱ خرداد آغاز می‌شود.

به گزارش قم خبر و به نقل از فارس، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش شماره های ۵۵۱۵، ۵۵۱۶، ۵۵۶۰ الی ۵۵۶۳، ۵۵۶۹، ۵۵۵۷ الی ۵۵۵۹، ۵۵۸۰، ۵۵۸۱، ۵۵۸۹ در محدوده خیابان های ۱۵ خرداد، خیام، مولوی، بازار عباس آباد و در مرکز مخابرات شهید نظری با پیش شماره های ۷۷۵۴ الی ۷۷۵۹ در محدوده خیابان‌های انصارالحسین، شهید محمودی، شهید کیایی و در مرکز مخابرات استقلال با پیش‌شماره‌های ۲۲۰۱ الی ۲۲۰۵، ۲۲۶۶، ۲۶۲۰، ۲۶۲۱ در محدوده خیابان های محمودیه، تیر، خرداد غربی و شرقی و در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های ۷۷۷۰ الی ۷۷۷۴، ۷۷۲۹، ۷۷۸۶ الی ۷۷۸۸ در محدوده خیابان های ۱۷۶ غربی، فرجام، اردیبهشت و شهید باقری به مدت ۷۲ دچار اختلال می شود.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید بخششی با پیش شماره های ۶۶۲۵ الی ۶۶۲۷ از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می‌شود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری