کد خبر: 256

در پی شکایت کهنه سربازان آمریکایی از جعل گسترده اسناد در پرونده های خود "اریک شینسکی" وزیر کهنه سربازان آمریکایی مجبور به استعفا شد.

به گزارش قم خبر و به نقل از واحد مرکزی خبر، در پی شکایت کهنه سربازان آمریکایی از جعل گسترده اسناد در پرونده های خود "اریک شینسکی" وزیر کهنه سربازان آمریکایی مجبور به استعفا شد.

شماری از کارکنان وزارت امور کهنه سربازان اسنادِ مربوط به خدمات درمانی برخی از کهنه سربازان را دستکاری و جعل کرده اند بگونه ای که تعداد زیادی از آنان بدون آنکه خدمات دریافت کنند، فوت شده اند.

اوباما بدون اشاره به این رسوائی ، استعفای اریک شینسکی را پذیرفت و از اینکه او در کاخ سفید نخواهد بود ، ابراز تاسف کرد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین در اقدامی دیگر ، میانه کنفرانس خبری سخنگوی کاخ سفید حاضر شد و استعفای او را اعلام کرد.

در حالی که جی کارنی در حال پاسخگوئی به پرسش خبرنگاران بود ، اوباما پشت تریبون وی رفت و گفت از این پس ارنست ، دستیار جی کارنی، سخنگویی کاخ سفید خواهد بود.

اوباما به دلیل اصلی این استعفا نیز اشاره ای نکرد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری