کد خبر: 1945

تیم مذاکره کننده آمریکا در گفتگوهای هسته ای ۱+۵ وین شامل ۱۵ نفر از جمله ویلیام برنز، نفر دوم وزارت خارجه خواهد بود.

تیم مذاکره کننده آمریکا در گفتگوهای هسته ای ۱+۵ وین شامل ۱۵ نفر از جمله ویلیام برنز، نفر دوم وزارت خارجه خواهد بود.

به گزارش قم خبر و به نقل از تسنیم، تیم مذاکره کننده آمریکا در گفتگوهای هسته ای ۱+۵ وین شامل ۱۵ نفر از جمله ویلیام برنز، نفر دوم وزارت خارجه خواهد بود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری