کد خبر: 1937

اولین جلسه ستاد تدوین برنامه ششم توسعه روز جاری(سه شنبه) با حضور اعضاء و به ریاست محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تشکیل شد.

به گزارش قم خبر، ایرنا و به نقل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در ابتدای جلسه نوبخت ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی که با رویکرد توسعه ای و مقاوم کردن اقتصاد کشور تدوین شده است. همچنین سند چشم انداز جمهوری اسلامی که معطوف به توسعه کشور است می توانند مبنای تدوین برنامه قرار گیرند.


وی افزود: نقشه راه کلی برای تدوین برنامه ششم شامل آگاهی از آخرین وضعیت موجود، تبیین وضعیت مطلوب براساس سند چشم انداز با نظر به اقتصاد مقاومتی، تعیین اهداف و اقدامات مورد نیاز برای رسیدن به وضع مطلوب و منابع مورد نیاز برای آن خواهد بود.

پورمحمدی معاون برنامه ریزی این معاونت و دبیر ستاد تدوین برنامه ششم نیز ضمن تشریح اصول درنظر گرفته شده برای تدوین برنامه ششم، اهم اقدامات انجام شده در راستای آمادگی و تجهیز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری برای تدوین برنامه را برای اعضاء حاضر در جلسه ارائه کرد.

گفتنی است در ادامه جلسه اعضاء به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و همچنین مقرر گردید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور چارچوب کلی تدوین برنامه را تهیه و به هیأت دولت ارائه کند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری