کد خبر: 1895

نزدیک به 30 سال از خدمت و فعالیت این مرکز می گذرد، مردم نیکوکار این امکان را فراهم ساختند تا بسیاری از شهروندان خیر و همدل باعضویت رعد به جمع دوستداران خدمت به توان یابان جسمی حرکتی به پیوندند.

به گزارش قم خبر، نزدیک به 30 سال از خدمت و فعالیت این مرکز می گذرد، مردم نیکوکار این امکان را فراهم ساختند تا بسیاری از شهروندان خیر و همدل باعضویت رعد به جمع دوستداران خدمت به توان یابان جسمی حرکتی به پیوندند.

که در حال حاضر 5000 نفرمعلول عضو مجتمع نیکوکاری رعد هستند که در 20 مراکز رعد فعال در ایران با توجه به شرایط توانیابان در آن محل رشته های فنی ای برای کارآموزی و اشتغال زایی تعریف شده است.

**رعد انگیزه می آفریند

احمد میرزاخانی با بیان اینکه اشتغال زایی هدف اصلی احداث مراکز رعد است، اظهارکرد: خدمت به توانیابان جسمی حرکتی از طریق آموزش فنی حرفه ای و ایجاد شغل برای آن ها از اهداف مرکز آموزشی،نیکوکاری رعد است.

رییس هیئت مدیره مجتمع رعد به آیه شریفه رعد، که اگر می خواهیم در کسی تغییری ایجاد کنیم باید از خودش تغییر را شروع کنیم، افزود: با توجه به معنی این سوره ،با ایجاد انگیزه در کار کارآموزان در این مراکز، خروش را در جامعه ایجاد می کنیم.

وی بیان کرد: تنها ادعای این مراکز رعد بالارفتن روحیه معلول و بیرون آمدن آن ها از خانه است.

میرزاخانی یاد آوری کرد:آموزش دورهای کاردرمانی مهارت زندگی را باید در کنارآموزش رشته های فنی، قرار دهیم تا معلول با خانواده رشد کند.

رییس هیئت مدیره مجتمع رعد با اشاره  به برنامه های آینده درمراکز رعد به ویژه در مرکز رعد فاطمیه قم، عنوان کرد: بنگاه های اقتصادی با توجه به طرح کارآفرینی اجتماعی که در دنیا مطرح است، نیاز هر جامعه است که با آموزش در این مراکز و با هدف ایجاد شغل برای یک توانیاب به اقتصاد جامعه کمک کنیم.

وی آموزش به افراد ضایعات نخاعی و ایجاد دانشگاه در این مراکز را از دیگر برنامه های موسسه رعد دانست.

میرزاخانی به نیازمندی مراکز رعد، اشاره کرد و گفت: پیشنهاد طرح برای بهبود کار در این مراکز، کمک های مالیو فرصت برای آموزش توانیابان به صورت رایگان از زمینه های کمک خیرین به این مراکز است.

 

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری