کد خبر: 1602

پس از ماه‌ها پیگیری و اعتراضات دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی قم نسبت به عملکرد سید محمد هادی مشکات السادات سرپرست این دانشگاه عوض شد.

به گزارش قم خبر، پس از ماهها پیگیری و اعتراضات دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی قم نسبت به عملکرد سید محمد هادی مشکات السادات سرپرست این دانشگاه رئیس دانشگاه صنعتی قم عوض شد.

مدیریت جدید این دانشگاه از فردا کار خود را آغاز می‌کند که امید است بتواند رضایت مجموعه دانشجویی و اساتید دانشگاه صنعتی قم را جلب کند.

اعتراضات دانشجویی نسبت به عملکرد سید محمد هادی مشکات السادات سرپرست دانشگاه در اخراج تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی قم سبب شد تا وزارت علوم نماینده ای برای رسیدگی به این موضوع تعیین کند.
اخبار رسیده حاکی از آن است که دکتر آخوندی مدرس دانشگاه صنعتی قم مجدداً بعنوان رئیس این دانشگاه شد.

مراسم تودیع و معارف رئیس دانشگاه صنعتی قم به زودی برگزار می شود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری