نام دروس و تعداد واحدهای رشته درسی تحول یافته علوم سیاسی که از مهرماه امسال برای دانشجویان دوره کارشناسی تدریس می‌شود منتشر شد.

 
نام ۱۳۶ واحد درسی کارشناسی علوم سیاسی پس از تحول

به گزارش قم خبر و به نقل از تسنیم، دروس دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی(به صورت یکپارچه و در یک رشته) در چهار قسمت شامل (دروس پایه و اسلامی، دروس عمومی، دروس اصلی تخصصی و دروس اختیاری) ارائه می‌شود.

مرحله اول: دروس پایه با تاکید بر مباحث اسلامی و نظری در تقویت مبانی و دیدگاه اسلامی دانشجو، به همراه مبانی و کلیات ضروری دانش علوم انسانی ارائه می‌شود.

مرحله دوم: دروس عمومی به منظور کسب مهارت‌های لازم و نیز آشنایی اولیه با مسائل سیاسی ایران را در برمی‌گیرد.

مرحله سوم: دروس اصلی شامل دروس تخصصی(اجباری و اختیاری) با ارائه مباحث اصلی علوم سیاسی، با نگاهی نقادانه، دانشجو را با حوزه‌های مختلف تخصصی علوم سیاسی آشنا می‌‌کند.

مشخصات و ضوابط کلی دوره

داوطلبانی که در یکی از شاخه‌های نظری(علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضی و فیزیک) دیپلم خود را اخذ کرده‌اند، می‌توانند در این رشته ثبت‌نام کنند.

حوزه مطالعات سیاسی در دوره کارشناسی تنها در یک رشته و با عنوان «علوم سیاسی» و بدون گرایش بندی ارائه می‌شود.

طول دوره کارشناسی حداکثر ۴ سال و در قالب ۸ نیم‌سال تحصیلی است و دروس به شکل‌ترمی- واحدی ارائه می‌‌شود.

هر دانشجو می‌تواند حداکثر ۲۰ واحد درسی در یک نیم‌سال انتخاب نماید.

هر واحد درس نظری معادل ۱۶ ساعت است.

در صورت اخذ معدل الف (۱۷ به بالا) در هر نیم‌سال تحصیلی، بنابر موافقت گروه آموزشی مربوطه، دانشجو می‌تواند حداکثر تا سقف ۲۴ واحد درسی بگذراند.

این دوره از ۱۳۶ واحد درسی تشکیل شده که دروس عمومی(مجموعاً ۱۴ واحد)، دروس پایه( مجموعاً ۳۲ واحد)، دروس تخصصی اجباری (مجموعاً۸۰ واحد) و دروس تخصصی اختیاری( مجموعاً۱۰ واحد) را شامل می‌شود.

در ذیل دروس اختیاری، ۲ واحد دروس آزاد در نظر گرفته شده که بنا بر نظر گروه آموزشی مربوطه می‌تواند در قالب واحدهای نظری یا انجام کارورزی و کارآموزی به دانشجویان ارائه شود.

در ذیل نام دروس و تعداد واحد‌های این رشته تحصیلی را ملاحظه می‌کنید:
 

1 - دروس اجباری:

الف_ دروس پایه اسلامی و تخصصی

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 قرآن و سیاست 1 2
2 سیره سیاست پیامبر اعظم (ص) 2 2
3 سیره سیاسی ائمه معصومین (ع) 3 2
4 اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای 4 2
5 فلسفه سیاسی 5 2
6 اخلاق سیاسی 6 2
7 فقه سیاسی 7 2
8 کاربرد منطق در سیاست 8 2
9  کلیات دانش سیاسی 9 2
10 کلیات حقوق اساسی 10 2
11 کلیات اقتصاد برای سیاست 11 2
12 کلیات مدیریت و کارآفرینی 12 2
13  جامعه شناسی و سیاست 13 2
14 روش تحقیق در علوم سیاسی (1) 14 2
15  روش تحقیق در علوم سیاسی (2) 15 2
16 کلیات فلسفه علوم اجتماعی 16 2
مجموع مجموع  واحدها 32

ب: دروس تخصصی

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
17 اندیشه سیاسی در اسلام و ایران1 17 2
18 اندیشه سیاسی در اسلام و ایران2 18 2
19 اندیشه سیاسی در اسلام و ایران3 19 2
20 اندیشه سیاسی در غرب1 20 2
21 اندیشه سیاسی در غرب2 21 2
22 اندیشه سیاسی در غرب3 22 2
23 مطالعه تطبیقی انقلاب‌ها 23 2
24 مسائل پیشرفت و توسعه سیاسی 24 2
25 سیاست مقایسه‌ای 25 2
26 ادبیات سیاسی فارسی و ویراستاری 1 26 2
27 ادبیات سیاسی فارسی و ویراستاری 1 27 2
28 انقلاب اسلامی 28 2
29 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(اصول و مبانی) 29 2
30 تحولات سیاسی-اجتماعی ایران تا آغاز دوره قاجاریه 30 2
31 تحولات سیاسی- اجتماعی ایران تا پایان دوره قاجاریه 31 2
32 تحولات سیاسی-اجتماعی ایران دوره پهلوی 32 2
33 تحولات سیاسی- اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی1 33 2
34 تحولات سیاسی-اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی 2 34 2
35 دفاع مقدس 35 2
36 مبانی و اصول سیاست گذاری عمومی 36 2
37 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 37 2
38 اصول و مبانی روابط بین الملل1 38 2
39 اصول و مبانی روابط بین الملل2 39 2
40 تحولات روابط بین الملل1 40 2
41 تحولات روابط بین الملل2 41 2
42 مسائل بین الملل جهان اسلام 42 2
43 ایران و کشورهای همسایه 43 2
44 بازتاب جهانی انقلاب اسلامی 44 2
45 مناطق راهبردی جهان 45 2
46 مسائل راهبردی و امنیتی در روابط بین الملل 46 2
47 سازمان‌های بین المللی 47 2
48 حقوق بین الملل عمومی 48 2
49 اقتصاد سیاسی بین الملل 49 2
50 اندیشه سیاسی در ایران باستان 50 2
51 حقوق اداری ایران 51 2
52 تحلیل سیاسی مسائل روز 52 2
53 تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران 53 2
54 کارورزی 54 2
55 آشنایی با متون انگلیسی (1) 55 2
56 آشنایی با متون انگلیسی(2) 56 2
57 روانشناسی سیاسی 57 2
58 ارتباطات و سیاسی 58 2
59 حقوق بین الملل 59 2
  مجموع واحدها 86 86

ج-دروس عمومی:

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
60 آیین نگارش فارسی 60 2
61 متون اسلامی (آموزش زبان‌های عربی) 61 2
62 زبان انگلیسی 62 2
63 تربیت بدنی1 63 1
64 تربیت بدنی2 64 1
مجموع واحدها     8

2-دروس تخصصی اختیاری

ردیف عنوان درس کد درس تعداد واحد
65 مدیریت بحران‌ها در جمهوری اسلامی ایران 65 2
66 تحلیل نظری روابط خارجی ایران(قبل از انقلاب) 66 2
67 جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر(از مشروطه به بعد) 67 2
68 روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران 68 2
69 جریان شناسی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران 69 2
70 سیاست خارجی و دیپلماسی 70 2
71 فرهنگ و سیاست در ایران 71 2
72 چشم انداز و آینده نظام جمهوری اسلامی ایران 72 2
73 جنگ و صلح در اسلام 73 2
74 دیپلماسی در اسلام 74 2
75 اسلام و سکولاریسم 75 2
76 سیاسد در حکمت متعالیه 76 2
77 روش‌های فهم نظریه‌های سیاسی اسلام 77 2
78 ولایت فقیه و نظریه مردم سالاری دینی 78 2
79 جغرافیای سیاسی 79 2
80 مطالعات منطقه‌ای(آمریکای لاتین) 80 2
81 مطالعات منطقه‌ای(جهان شرق) 81 2
82 مطالعات منطقه‌ای(جهان غرب) 82 2
83 سازمان‌ها و بازیگران بین المللی غیردولتی 83 2
84 مدیریت بحران‌های بین المللی 84 2
85 فناوری اطلاعات؛ در علوم سیاسی و رواب بین الملل 85 2
86 فن مذاکره و تنظیم قراردادهای بین المللی 86 2
87 حقوق بین الملل خصوصی 87 2
88 مسایل استعمار فرانو 88 2
89 حقوق بین الملل عمومی جدید 89 2
90 اندیشه سیاسی شرق باستان 90 2
91 مسائل اقتصادی-سیاسی انری 91 2
92 درس آزاد 92 2
  مجموع واحدها   56

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری