مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی و متوسط مبلغ اجاره‌ ماهانه را برای مناطق شهری تهران را اعلام کرد.

به گزارش قم خبر و به نقل از فارس، با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر سازی باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر منطقه برابر سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن منطقه نسبت به کل شهر تهران است، استفاده می‌شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی

بر اساس این گزارش متوسط قیمت فروش هر متر مربع یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۲۴۶۹ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۲،۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰،۵ درصد کاهش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل۲۴،۵درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۱،۵درصد کاهش داشته است.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است در میان مناطق ۲۲‌گانه شهردای تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۸۴۰۹۱ هزار ریال در منطقه ۳ و کمترین آن در حدود ۱۴۶۳۷ هزار ریال در منطقه ۲۰ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل ۱۰۸۷۰ هزار ریال در منطقه ۱۹ و حداکثر ۱۹۶۵۴۱ هزار ریال در منطقه ۱ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، منطقه ۱ با ۶/۸ درصد دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۱ با ۸/۰ درصد دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۶۵۸۷ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰/۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷/۰ درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳/۵۹ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳/۲۴ درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۷۶۷۸۱ هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن در حدود ۱۸۴۰۴ هزار ریال در منطقه ۱۸ بوده است.

تغییرات فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۷۱۶۴ هزار ریال در منطقه ۱۲ و حداکثر ۲۱۲۵۸۸ هزار ریال در منطقه ۲ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۵/۱۱ درصد دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۷/۰ درصد دارای کمترین سهم هستند.

متوسط مبلغ اجاره‌ ماهانه

متوسط مبلغ اجاره‌ ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۵۷۲۰۱ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱/۹ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰/۴ درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبلی ۱/۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲/۶۳ درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط مبلغ اجاره‌ ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده، ۲۵۳۴۱۲ ریال در منطقه یک و کمترین آن ۸۲۷۸۸ ریال در منطقه ۱۹ بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۲۱۶۰۰ ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۸۹۰۸۴۱ ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۴/۱۳ درصد دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۶/۱ درصد دارای کمترین سهم می‌باشند.
 

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری