کد خبر: 11757

سرنوشت حسن روحاني و باراك اوباما، هردو به نتايج مذاكرات گره خورده است. موقعيت اين دو رييس جمهور با شكست مذاكرات تضعيف نمي شود اما در بازي هاي سياست داخلي دو كشور و در نتيجه جايگاه سياسي هر دو نفر تاثيرگذار است.

به گزارش قم خبر؛ روزنامه اعتماد نوشت: سرنوشت حسن روحاني و باراك اوباما، هردو به نتايج مذاكرات گره خورده است. موقعيت اين دو رييس جمهور با شكست مذاكرات تضعيف نمي شود اما در بازي هاي سياست داخلي دو كشور و در نتيجه جايگاه سياسي هر دو نفر تاثيرگذار است.

پيشرفت مذاكرات در يك سال اخير قابل تقدير است اما طولاني شدن آن به موقعيت روحاني و اوباما لطمه خواهد زد.

اوباما در معرض موضع گيري سخت منتقدان در خصوص ايران است.

اين طيف از سياستمداران امريكايي ايران را به دروغگويي متهم مي كنند و از دولت انتظار دارند مذاكرات را هرچه سريع تر به پايان برساند.

روحاني نيز در ايران با منتقداني روبه رو است كه ادعا مي كنند سياست اعتدال نتيجه نداده و ناكارآمد بوده است.

اين عده با استفاده از همين ادعا سعي در تضعيف موقعيت دولت و همفكرانش در سياست داخلي دارند و بنابراين مترصد شرايطي براي انتقادات شديد از دولت هستند.

 

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری