سرمربي تيم ملي نيجريه در برخورد با خبرنگاران ايراني در نشست خبري قبل از ديدار ايران و نيجريه، سعي کرد تا جنگ رواني به راه بياندازد.

به گزارش قم خبر و به نقل از نود، استفان کشي، سرمربي تيم ملي نيجريه در برخورد با خبرنگاران ايراني در نشست خبري قبل از ديدار ايران و نيجريه سعي کرد تا جنگ رواني به راه بياندازد.


او به هيچ وجه برخورد خوبي با خبرنگاران ايراني نداشت و در سوال‌هايي که خبرنگاران ايراني مي‌پرسيدند سعي مي‌کرد جنگ رواني راه بياندازد.

*در حالي که دو خبرنگار نيجريه‌اي روز گذشته در محل تمرين ايران پاداش رئيس جمهور اين کشور به بازيکنان تيم ملي نيجريه را تأييد کرده بودند، اين مربي امروز در نشست خبري در اين خصوص اظهار بي‌اطلاعي کرد.

*وقتي خبرنگار ايراني به زبان فارسي از کشي سؤال پرسيد، با کنايه پرسيد آيا انگليسي حرف مي‌زنيد؟

*کشي همچنين در پاسخ به ديگر خبرنگار ايراني که پرسيد از کدام بازيکن ايراني مي‌ترسد با خنده گفت: فردا به شما مي‌گويم.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری