کد خبر: 11590

تولید انواع خودروهای سواری در تمام شرکتهای خودروساز داخلی در آبان ماه امسال افزایش یافته است.

 

به گزارش قم خبر به نقل از ایسنا، براساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید انواع خودروی سواری در آبان ماه امسال در گروه صنعتی ایران خودرو با رشد 56.7 درصدی از 28 هزار و 920 دستگاه در آبان ماه سال 1392 به 45 هزار و 323 دستگاه افزایش یافته است.

در این مدت تولید انواع خودروی سواری در شرکت خودروسازی راین نیز با رشد 1210درصدی از 10 دستگاه در آبان ماه سال 1392 به 131 دستگاه افزایش یافته است.

آبان ماه امسال تولید انواع سواری در شرکت خودروسازی مدیران با افزایش 327 درصدی از 912 دستگاه به 3894 دستگاه رسیده است.

تولید انواع سواری در گروه خودروسازی سایپا نیز با رشد 42.7 درصدی از 18 هزار و 996 دستگاه در آبان ماه سال 1392 به 27 هزار و 98 دستگاه افزایش یافته است.

در این مدت تولید انواع سواری در گروه بهمن نیز با رشد 491.7 درصدی از 60 دستگاه در آبان ماه سال 1392 به 355 دستگاه رسیده است.

تولید انواع سواری در کرمان موتور نیز با رشد 229.1 درصدی از 1733 دستگاه در آبان ماه سال 1392 به 5704 دستگاه رسیده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری