عضو حزب کارگزاران سازندگی گفت: کشور نباید به دست کسانی بیفتد که به اصطلاح معلوم نیست پدر و مادرشان کیست!

به گزارش قم خبر، حسین مرعشی در گفتگو با ایسنا با انتقاد از عملکرد دولت گذشته و ادعای اینکه کسی مسئولیت اشتباهات آن را نمی پذیرد، گفت: کشور نباید به دست کسانی بیفتد که به اصطلاح معلوم نیست پدر و مادرشان کیست، چطوری فکر می‌کنند و ریشه آنها کجاست.


وی با بیان اینکه "اصلاح‌طلبان اکنون مسئولیت دولت آقای روحانی را می‌پذیرند" افزود: ممکن است جاهایی انتقاد داشته باشند و بگویند انتقاد داریم اما مسئولیت روی کار آمدن آقای روحانی را می‌پذیرند و تا به امروز نیز به آن افتخار می‌کنند؛ چراکه ما مفتخر هستیم رئیس‌جمهوری را به مردم معرفی کردیم و برای پیروزی آن پایمردی کردیم که امروز دارد کشور را از مهمترین و بزرگترین مشکل تاریخی سیاسی قرن اخیر نجات می‌دهد. ما به این موضوع افتخار می‌کنیم؛ ولو ممکن است مثلاً به وزیر کشور نیز انتقاد داشته باشیم ولی کلیات آن را قبول داریم و مسئولیتش را می‌پذیریم.

مرعشی پاسخ به اینکه "اخیراً شما و آقای کرباسچی تاکید کرده‌اید که کارگزاران یک حزب دموکرات - لیبرال است؛ البته شما قید اسلامی بودن را بر آن اضافه کرده‌اید. بر اساس چه نگاهی مشی کارگزاران به این سمت سوق داده شد و مؤلفه‌های آن چیست؟"، گفت: کارگزاران سعی کرده که در این زمینه یک نقش پیشتازی را بر عهده بگیرد، چراکه حزبی خوب است که تکلیف خود را به لحاظ حرفه‌ای مشخص کند و به مردم بگوید که می‌خواهد در چه جهتی حرکت کند. ما بر روی آزادی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... و در کنار آن بر آزادسازی اقتصادی و اقتصاد آزاد که در آن رقابت وجود داشته باشد و این زمینه را فراهم کند که هزینه‌های زندگی کاهش پیدا کند، درآمد مردم افزایش پیدا کند و بهره‌وری اقتصادی بهینه شود، تاکید داریم. ما در حال حاضر راه‌حلی بهتر از مردم‌سالاری و دموکرات بودن نمی‌شناسیم و معتقدیم که باید این موضوع را تجربه کنیم و به آن پایبند باشیم.

وی درباره پاسخ به اینکه "اگر دموکرات لیبرال بودن را به عنوان مشی سیاسی کارگزاران در نظر بگیریم، این مشی چقدر با اهداف اصلی تأسیس کارگزاران، سازگار است؟" عنوان کرد: درجه توجه به آزادی متفاوت می‌شود. کارگزاران از اساس همیشه در مورد مهم‌ترین مسأله کشور یعنی اقتصاد، به اقتصاد آزاد باور داشته و بر آن تاکید داشته است. در بحث سیاست نیز ما معتقدیم که اساس جمهوری اسلامی ایران بر اساس آزادی بوده است ... ما اکنون بر روی آزادی‌های سیاسی تاکید داریم. در حال حاضر یک عده‌ای برای حفظ حاکمیت محدود خودشان و استمرار آن اصرار دارند که رقبا را حذف کنند و آزادی‌ها را محدود کنند. ما می‌گوییم هیچ ضرورتی ندارد که چنین اتفاقی بیفتد.

حسین مرعشی در ابتدای سخنانش هم گرچه از محرومیت ۱۰ ماهه اش از فعالیت حزبی بنا بر حکم دادگاه خبر داد اما در عین حال گفت: دوستان در کارگزاران من را از شورای مرکزی کنار نگذاشتند ولی مسئولیتی در حزب نمی‌توانم بپذیرم تا این دوران محرومیت تمام شود!

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری