کد خبر: 1128

تولید انواع کامیون در اردیبهشت ماه امسال با افت ۴.۳ درصدی از ۷۷۲ دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ به ۷۳۹ دستگاه کاهش یافته است.

به گزارش قم خبر و به نقل از ایسنا، در این مدت تولید انواع کامیون در شرکت ارس خودرو دیزل با رشد ۸.۹ درصدی از ۲۰۲ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۲ به ۲۲۰ دستگاه افزایش یافته است.


تولید انواع کامیون در شرکت ایران خودرو دیزل نیز با رشد ۶۴.۵ درصدی از ۱۱۰ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۲ به ۱۸۱ دستگاه رسیده است. اردیبهشت امسال تولید انواع کامیون در شرکت زامیاد با افت ۱۰۰درصدی از ۶۵ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۲ به صفر رسیده است.

تولید انواع کامیون در شرکت سایپا دیزل نیز با رشد ۱۵.۳ درصدی از ۱۵۰ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۲ به ۱۷۳ دستگاه افزایش یافته است. تولید انواع کامیون در شرکت کاریزان خودرو با افت ۱۰۰ درصدی از ۳۵ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۲ به صفر رسیده است.

در این مدت تولید انواع کامیون در گروه بهمن با کاهش ۲۶.۸ درصدی از ۲۰۹ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۲ به ۱۵۳ دستگاه کاهش یافته است. تولید انواع کامیون در شرکت رایان فن گستردیزل نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی از یک دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۲ به صفر رسیده است.
 

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری