قوه قضاییه نشان داد که در برخورد با نشریات هتاک به ارزشها و آرمانهای انقلاب در زمانی که متاسفانه وزارت ارشاد به جای پرداختن به وظیفه اصلی خود که کنترل این نشریات می باشد به کارهای سیاسی روی آورده است نقش مهمی در جلوگیری از بروز ناهنجاری و شارلاتانیسم مطبوعاتی می تواند ایفا نماید.

به گزارش قم خبر ، قوه قضاییه نشان داد که در برخورد با نشریات هتاک به ارزشها و آرمانهای انقلاب در زمانی که متاسفانه وزارت ارشاد به جای پرداختن به وظیفه اصلی خود که کنترل این نشریات می باشد به کارهای سیاسی روی آورده است نقش مهمی در جلوگیری از بروز ناهنجاری و شارلاتانیسم مطبوعاتی می تواند ایفا نماید.

 
اقدامات قابل ستایش دستگاه قضایی در برخورد با فتنه گران
 
 
 
 
 
 

به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز دستگاه قضایی کشور در حالی با مدیریتی عالمی ولایت مدار در راس خود که فتنه و فتنه گران را می شناسد و با مواضع عمارگونه اش در مقابل این منافقان ایسادگی کرده است روزهای حساس و پرکاری را در برخورد با فتنه گران و مفسدان اقتصادی سپری می نماید.

بنا بر این گزارش موج حملات تریبونهای معاند به اقدام قابل تحسین دستگاه قضایی در اعدام مه آفرید پرده از چهره افراد مغرض و غوغا طلب برداشت و نشان داد کسانی که تا دیروز به قوه قضایی بخاطر عدم برخورد با مفاسد ایراد می گرفتند همه اش از سر سیاسی کاری و تحت فشار قرار دادن آن برای انجام اقدامات خلاف قانون خود بوده است.

و یا در حالی که فتنه گران و حامیان خارجی آنان به حصر سران فتنه (که البته با رافت نظام در حق آنان بوده است) به خاطر عدم برگزاری دادگاه اعتراض دارند، اینها هم دروغگویی بیش نیستند زیرا هم اکنون که دادگاه فتنه گران و اغتشاشگران فراری در حال برگزاری می باشد آن را نیز سیاسی جلوه می دهند و همه اینها البته نشان از اهمیت کار دستگاه قضایی دارد.

قوه قضاییه نشان داد که در برخورد با نشریات هتاک به ارزشها و آرمانهای انقلاب در زمانی که متاسفانه وزارت ارشاد به جای پرداختن به وظیفه اصلی خود که کنترل این نشریات می باشد به کارهای سیاسی روی آورده است نقش مهمی در جلوگیری از بروز ناهنجاری و شارلاتانیسم مطبوعاتی می تواند ایفا نماید.  

به گزارش عصر امروز تشدید فعالیت کانون غیرقانونی و منحله نویسندگان در حالی  صورت می گیرد که بر اساس اسناد سازمان اطلاعات و امنیت رژیم ستم‌شاهی، اعضا و فعالان آن ارتباطات تنگاتنگی با «ساواک» داشتند و پس از انقلاب اسلامی نیز با صدور بیانیه‌های مختلف به معارضه با احکام اسلام و آرمان‌های انقلاب پرداختند. لذا در این مقوله نیز اقدامات قاطع دستگاه قضایی را برای برخورد با آنان می طلبد.

به گزارش خبرنگار ما همچنین مقابله با پدیده بدحجابی و بی بندوباری که اخیرا در ابعادی جدید و به بهانه شادبودن دروغین، با حمایت سرویس های بیگانه و برنامه ریزی آنها در کشور در حال اجراء می باشد نیز از نکات قابل توجه ای می باشد که دستگاه قضایی نقش بسزایی در مهار آن دارد زیرا اجرای صحیح قانون در برخورد با عوامل این پدیده می تواند از گسترش آن جلوگیری نماید.

دستگاه قضایی بداند که قطعا برخورد قاطع با مقولات ذکر شده مورد حمایت قاطبه مردم ایران اسلامی قرار دارد و البته انتظاری نیز جز این از دستگاه قضایی نمی رود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری