در این لیست قابل مشاهده و اندازه گیری است که حسن روحانی نسبت به 10 رییس جمهور قبلی چه از لحاظ درصد رای براساس آرای ماخوذه و چه درصد رای براساس تعداد واجدان شرایط کمترین عدد را به خود اختصاص داده است

به گزارش قم خبر و به نقل از "خیبرآنلاین" - رییس دولت یازدهم روز پنجشنبه در جشن سالگرد پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در تالار بزرگ کشور سخنان حاشیه سازی را مطرح کرد که البته با توجه به نوع ادبیات وی طی مدت اخیر، بخشی از گفته های وی چندان تعجب برانگیز نیست و روالی طبیعی به خود گرفته است.

 


به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی "خیبرآنلاین"، شیخ حسن روحانی در این مهمانی بزرگ علیرغم اینکه تلاش داشت تا به سخنانش روح اعتدال و میانه روی را تزریق کرده و از عدم دودستگی سخن بگوید و همگان را به وحدت و یکپارچگی دعوت کند، اما در بخش هایی از سخنانش، ضمن توهین مجدد به نیمی از شرکت کنندگان در انتخابات که به او رای نداده بودند، گفت: "خرداد پارسال ملت ما با دست و زبان توانمندش خرافه ها را زدود. ملت ایران در انتخابات خرداد سال گذشته در برابر مولا و امامش سر فرود آورد و در برابر خرافه گرایان از امام عصر خود عذرخواهی کرد"!؟

روحانی در ادامه، با تقسیم بندی جامعه به اقلیت و اکثریت و بی آنکه به رای شکننده و لب مرزی خود اشاره ای داشته باشد، بیان کرد: "اقلیت محترم است همان طور که اکثریت محترم است، اما اقلیت حق ندارد به آنچه که اکثریت تصمیم گرفته و به آن رای داده بی احترامی کند"!

بیان سخنان خود از سوی رییس دولت یازدهم، در جشنی که در شعارهای انتخاباتی اش وعده داده بود پس از پیروزی، هرگز جشن نخواهد گرفت(!)، و تکرار توهین به نیمی از رای دهندگانی که به وی رای نداده اند طی یکسال گذشته از جانب شخص رییس دولت و اطرافیان تندروی وی، موجب شد تا علیرغم خواست قلبی، به مساله اقلیت و اکثریت مدنظر روحانی ورودی آماری داشته باشیم تا دقیقا مشخص شود وی با کدام پایگاه اجتماعی سکاندار دستگاه اجرایی کشور شده است.

قبل از ورود به آمار، تاکید بر این نکته ضروری است که حسن روحانی همینک رییس جمهوری اسلامی ایران است و باتوجه به نتیجه انتخابات و حکم تنفیذی که از امام خامنه ای دریافت کرده است، حمایت از شاکله دولت وظیفه قطعی و قانونی و همگانی است اما همانگونه که ذکر شد، ادبیات وی درباره منتقدین و مردمی که به کاندیداهای دیگر رای داده اند، موجب شد تا تنها جهت یادآوری، بحثی کاملا غیرسیاسی و آماری ارایه شود.
 


برای مشخص شدن میزان مقبولیت منتخبین مردم در دوره های یازده گانه ریاست جمهوری در انتخابات پس از انقلاب، میزان آرای ماخوذه، تعداد رای فرد منتخب، درصد آرای منتخب مردم براساس رای ماخوذه و نیز درصد رای وی با توجه به تعداد واجدین شرایط آورده شده که شرح آن بدین قرار است:

دوره اول

- رئیس جمهوری منتخب: ابوالحسن بنی صدر با ۱۰ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۷۵۲ رای
- تعداد واجدان شرایط: ۲۰ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۶۴۳ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۸۷ نفر
- درصد رای براساس آرای ماخوذه: 75/98 درصد
- درصد رای براساس تعداد واجدان شرایط: 51/22 درصد

دوره دوم

- رئیس جمهوری منتخب: محمدعلی رجایی با ۱۲ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۵۰ رای
- تعداد واجدان شرایط: ۲۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۱۷ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۴ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۸۰۳ نفر
- درصد رای براساس آرای ماخوذه: 87/62 درصد
- درصد رای براساس تعداد واجدان شرایط: 56/28 درصد

دوره سوم

- رئیس جمهوری منتخب: امام خامنه ای با ۱۵ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۸۷ رای
- تعداد واجدان شرایط: ۲۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۱۷ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۶ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۷۱۷ نفر
- درصد رای براساس آرای ماخوذه: 94/41 درصد
- درصد رای براساس تعداد واجدان شرایط: 70/11 درصد

دوره چهارم

- رئیس جمهوری منتخب: امام خامنه ای با ۱۲ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۲ رای
- تعداد واجدان شرایط: ۲۵ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۸۰۲ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۴ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۵۸۷ نفر
- درصد رای براساس آرای ماخوذه: 85/71 درصد
- درصد رای براساس تعداد واجدان شرایط: 46/95 درصد

دوره پنجم

- رئیس جمهوری منتخب: اکبر هاشمی رفسنجانی با ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۵۲۸ رای
- تعداد واجدان شرایط: ۳۰ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۵۹۸ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ نفر
- درصد رای براساس آرای ماخوذه: 94/51 درصد
- درصد رای براساس تعداد واجدان شرایط: 51/59 درصد

دوره ششم

- رئیس جمهوری منتخب: اکبر هاشمی رفسنجانی با ۱۰ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۴۹۹ رای
- تعداد واجدان شرایط: ۳۳ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۵۵ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۶ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۷۸۷ نفر
- درصد رای براساس آرای ماخوذه: 63/00 درصد
- درصد رای براساس تعداد واجدان شرایط: 31/86 درصد

دوره هفتم

- رئیس جمهوری منتخب: محمد خاتمی با ۲۰ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۷۸۴ رای
- تعداد واجدان شرایط: ۳۶ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۴۸۷ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۲۹ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۷۴۵ نفر
- درصد رای براساس آرای ماخوذه: 69/09 درصد
- درصد رای براساس تعداد واجدان شرایط: 55/22 درصد

دوره هشتم

- رئیس جمهوری منتخب: محمد خاتمی با ۲۱ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۵۳ رای
- تعداد واجدان شرایط: ۴۲ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۲۳۰ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۲۸ میلیون و ۸۱ هزار و ۹۳۰ نفر
- درصد رای براساس آرای ماخوذه: 77/12 درصد
- درصد رای براساس تعداد واجدان شرایط: 51/36 درصد

دوره نهم

- رئیس جمهوری منتخب: محمود احمدی نژاد با ۱۷ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۸۲ رای
- تعداد واجدان شرایط: ۴۶ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۴۱۸ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۲۷ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۹۳۱ نفر
- درصد رای براساس آرای ماخوذه: 61/69 درصد
- درصد رای براساس تعداد واجدان شرایط: 36/88 درصد

دوره دهم

- رئیس جمهوری منتخب: محمود احمدی نژاد با 24 میلیون و 527 هزار و 516 رای
- تعداد واجدان شرایط: 46 میلیون و 199 هزار و 997 رای
- تعداد رای دهندگان: 39 میلیون و 165 هزار و 191 رای
- درصد رای براساس آرای ماخوذه: 62/62 درصد
- درصد رای براساس تعداد واجدان شرایط: 53/08 درصد

دوره یازدهم

- رئیس جمهوری منتخب: حسن روحانی با 18 میلیون و 613 هزار و 329 رای
- تعداد واجدان شرایط: 50 میلیون و 483 هزار و 192 رای
- تعداد رای دهندگان: 36 میلیون و 704 هزار و 156 رای
- درصد رای براساس آرای ماخوذه: 50/71 درصد
- درصد رای براساس تعداد واجدان شرایط: 36/87 درصد

همانگونه که در لیست فوق قابل مشاهده و اندازه گیری است، حسن روحانی نسبت به 10 رییس جمهور قبلی چه از لحاظ درصد رای براساس آرای ماخوذه و چه درصد رای براساس تعداد واجدان شرایط کمترین عدد را به خود اختصاص داده است اما نکته مهم اینجاست که وی و اطرافیانش، طی مدت یکسال گذشته (مانند آنچه در جشن پیروزی اش مطرح شد) بیشترین حجم حمله و توهین به منتقدین و افرادی که به او رای نداده اند، را نسبت به روسای جمهوری قبلی مرتکب شده است.

اینک سوالی که مطرح می شود این است که این خط کشی های افراطی و اشتباه و اکثریت و اقلیت دانستن مردم، براساس کدام تدبیر و رویه اعتدالی صورت می گیرد؟ آیا تنها 0/7 درصد رای بیشتر برای چنین تقسیم بندی پشتوانه محکمی به حساب می آید؟

مجددا و با اصرار مضاعف تاکید می شود که شیخ حسن روحانی همینک رییس جمهور همه مردم ایران است و از رقابت های انتخاباتی دقیقا یکسال می گذرد و از لحاظ شرعی و قانونی، حمایت از شاکله دولت یک تکلیف و وظیفه همگانی است اما ای کاش وی و اطرافیانش نیز به این نکته مهم اعتقاد راسخ و قلبی داشتند و به جای گرفتن جشن های اینچنینی و خط کشی اشتباه میان مردم، تنها به فکر خدمت به ملت در مدت 3 سالی که از عمر دولتشان باقی مانده، باشند.

نکته مهم در این زمینه این است که تقسیم کردن جامعه به اکثریت و اقلیت یک مساله انحرافی است که می تواند آثار زیانباری با خود به همراه داشته باشد. این قبیل مسایل تنها در ایام انتخابات و در روز اعلام شمارش آرا کاربرد دارد و پس از آن، بایسته است همه با هم متحد شده و دست در دست یکدیگر، تنها به پیشرفت و عزت کشور بیندیشند و اقدام کنند. اینکه برخی گمان کنند با الصاق برچسب اقلیت می توان دهان منتقدین را بست و به صورت 50 درصدی و یا کمتر، کشور را به پیش برد، اشتباهی بزرگ است که متاسفانه در نحوه عزل و نصب ها، محکوم کردن صدای منتقدین و توهین هایی که طی یکسال گذشته به آنها روا داشته شده، مشاهده می شود.

به هرحال، میزان رای ملت است و حتی اگر فردی تنها بیش از 200 هزار رای (0/7 درصد) بیشتر از حد نصاب را آورده باشد، ریس جمهور قانونی کشور است و پذیرش این مردمسالاری دینی در خردادماه سال 92 به بهترین وجه توسط سایر کاندیداها و هوادارانشان پاس داشته شد و برخلاف فتنه گران سال 88، رقابت بر سر صندوق ها را به اردوکشی غیرقانونی در کف خیابان نکشیدند.

اما در عین حال، ای کاش جماعت بنفش ها به این نتیجه برسند که از پایان انتخابات یکسال می گذرد و امروز، زمان عمل به وعده ها و فعالیت اجرایی است نه دوران سخنرانی های ادیبانه و شعارهای رنگارنگ!

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری