کد خبر: 2735

در قالب مبانی اصول معرفت‌شناختی

مدیر تدوین و چاپ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی از انتشار کتاب مبانی معرفت شناختی علوم انسانی در اندیشه اسلامی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

خبرگزاری فارس: کتاب «مبانی معرفت شناختی علوم انسانی در اندیشه اسلامی» منتشر می‌شود

به گزارش قم خبر ، محمد روحانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به کتاب مبانی معرفت شناختی علوم انسانی در اندیشه اسلامی اظهار کرد: این کتاب دارای سه بخش است و بخش اول مبانی یا اصول معرفت‌شناسی نام دارد که در ارتباط با مباحث 27گانه‌ در آن مطرح می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: عقلانیت معرفت، گسترش‌پذیری معرفت‌ها، لزوم تعهد به حقیقیت و رهایی از گرایش‌ها، بطلان، امکان دستیابی به واقعیت‌ها و پدیده‌ها، منابع معرفت و مفاهیم حقیقی و غیر حقیقی از مباحث مهم این بخش است.

مدیر تدوین و چاپ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی عنوان کرد: بخش دوم آموزه‌های معرفت‌شناسی دینی است که امکان دستیابی به معرفت دینی، منابع معرفت دینی، معناداری و واقع‌نمایی گزاره‌های دینی، معیار صدق گزاره‌های دینی و استقلال معرفت‌های دینی از نکات مهم این بخش است.

وی یادآور شد: بخش سوم کتاب دارای عنوان منطق فهم یا قواعد عقلایی گفتمان است که شامل سه سرفصل مهم بی‌پایان نبودن قرائت‌ها، نقش پیش دانسته‌ها و افق معنای مفسر در عمل از نکات مهم این فصل است.

روحانی خاطرنشان کرد: این کتاب پژوهشی در قلمروی معرفت‌شناسی بوده که هدف اصلی آن نگاهی گذرا به اصول و مبانی معرفت‌شناختی علوم انسانی در اندیشه اسلامی است.

وی تصریح کرد: در واقع در این کتاب در محوری مبانی یا اصول معرفت‌شناختی در اندیشه اسلامی زیربنای نظریه‌ها یا راه‌حل‌ها در دانش‌های مختلف به ویژه علوم انسانی و در محوری دیگر چگونگی به کارگیری آن مبانی یا اصول در علوم انسانی، تبیین می‌شود.

مدیر تدوین و چاپ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی یادآور شد: دفتر اول این کتاب مهمترین مبانی اصول معرفت‌شناختی را در اندیشه اسلامی بیان می‌کند و سپس در دفاتر بعدی چگونگی کاربست آن مبانی با اصول را در علوم انسانی با نخستین شیوه یا راهبرد پیگیری می‌کند.

وی تصریح کرد: مباحث معرفت‌شناختی اصول اساسی را در بر می‌گیرد، بی‌تردید نظریه‌های علوم انسانی و راهکارهای آن بر اساس مباحث بنیادین است که مهم‌ترین آن مبانی معرفت‌شناختی است و مخاطبان می‌توانند با مطالعه این کتاب با مباحث مهمی که نقش غیر مستقیم و تاثیر پنهان در نظریه‌های مطرح شده در علوم انسانی دارد، آشنا شوند.

کتاب «مبانی معرفت شناختی علوم انسانی در اندیشه اسلامی» در 160 صفحه تالیف شده که با تیراژ هزار عدد و قیمت 5 هزار تومان در آینده نزدیک وارد بازار نشر می‌شود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری