کد خبر: 14659

قم خبر گزارش می‌دهد:

زباله ریختن بر روی زمین جز آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود که باانجام این کارنه تنها افراد زیرسوال می‌روند بلکه شهروجامعه نیز لفظ بی‌فرهنگی را ازآن خودش می‌کند.

به گزارش قم خبر، بلند شدوبه عجله به سمت پنجره اتوبوس رفت پا‌هایش را بالا گرفت ودستمال وکاغذی که دردست داشت به بیرون انداخت ودرحین نشستن درصندلی یکدفعه صدای شهروندی بلند شد مگر سطل زباله اینجا نبودکه اشغال‌ها رابه بیرون انداختی علی کوچلو که هفت سال بیشتر نداشت، چشمان خماروقهوه‌ای رنگش رابه نشانه شرمندگی بازوبسته کرد وگفت «ببخشید نمی‌دانستم...؟!»

به راستی چرا با وجود سطل زباله درخیابان بازهم زباله هاپرتاب می‌شوند به روی فرش زمین خانه شهرمان.

در واقع افرادی که این کاررا انجام می‌دهند اگر به جای بینده کارخودشان باشند دیگراین عمل غیراخلاقی را انجام نمی‌دهند.

و باانجام دادن این کارشخصیت افراد زیرسوال می‌رود ومنظرهٔ بسیارنابه هنجاری شکل می‌گیرد.

اشغال ریختن بر روی زمین جزآسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود که باانجام این کارنه تنها افراد زیرسوال می‌روند بلکه شهروجامعه نیز لفظ بی‌فرهنگی را ازآن خودش می‌کند.
در واقع باید هرکس بافرهنگ سازی خودش جامعه را با فرهنگ کند و این فرهنگ جزء زندگیمان شود وبرای بقای محیط زیست برای نسل آینده کوشا باشیم.

دراین برای دادن حل ارائه این مشکل به مردم و راه چاره ازاین آسیب اجتماعی با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم محمودعلی رکنی گفتگوکردیم.

آیا افرادی که از ماشین زباله بیرون می‌اندازند در زندگی فردی و شخصی خود نیز چنین هستند؟

به نظر من نمی‌شود گفت این افراد در زندگی شخصی خود هم اینگونه هستند بلکه بافرهنگ سازی به صورت جاری و زیرسازی این فرهنگ درجامعه وتلاش ما دولتی‌ها و مسئولان برای این مشکل، تاحدی مردم هوشیار و آگاه ترمی شوند.

آیا فرهنگ سازی دراین مورد تاثیر برکاهش این رفتار ناشایس دارد یا نه؟

بله، صدرصد این فرهنگ سازی نیاز جامعه است، البته فرهنگ سازی زمان می‌خواهد وباید منسجم باشد تا تاثیر خود رابگذارد.

به نظر شما فرهنگ سازی از بچگی و داخل مدرسه بهتر و ماندگار‌تر نیست؟

مطمئنا با آموختن درس سلامت عمومی محیط زیست در مدرسه‌ها این فرهنگ از بچگی دغدغهٔ آن‌ها می‌شود و بافرهنگ بزرگ می‌شوند.

آیا درمدارس استان قم برای این فرهنگ سازی اقدامی شده است؟

بله، درمدرسه‌های استان طرح محیط یاراجرا می‌شود وآگاه سازی واطلاع رسانی این فرهنگ بارسانه‌های جمعی که خود فرآیند فرهنگ سازی در جامعه هستند، امیدواریم نظافت شهرمان اهمیت پیداکند.

نوع اجتماعی شدن افراد در محیط‌های متفاوت تاثیری برانجام دادن یا ندادن این کار دارد؟

مثلا: خانواده‌های تحصیل کرده ویا مناطق شمالی شهر؟

 بله، ما باید مدل داشته باشیم واین مدل دارای انعطاف باشد در واقع هرکس دغدغه زندگی او رشته تحصیلی اوست وهرکدام یک طور فکر می‌کنیم پس باید مدل فرهنگ سازی همه جانبه وبه روز باشد.

به نظر شما برای جا افتادن این فرهنگ به نحو احسن درجامعه باید چه کرد؟
 

باید همه با دلسوزی وهمدلی وبا هدف به سلامت محیط زیست اهمیت بدهیم مثلا نظام پزشکی با ارتباط با مردم از ضرورت سلامتی محیط که منجر به سلامتی افراد می‌شود اطلاع رسانی و آگاهی سازی کنند.

نقش مردم ونگاه به این فرهنگ سازی باید چطورباشد؟

مردم دراین فرهنگ سازی هم نقش، هم سهم دارند نگاهمون باید علمی وحفاظت محور باشد البته این را فراموش نکنیم که ما امانت دار هستیم وباید برای آیندگانمان محیط زیست را سالم نگاه داریم.

حفاظت از محیط زیست یعنی چه؟

حفاظت بهره برداری معقول از منابع است، مطمئنا وقتی جوامع بومی محلی این الزامات را احساس کنند درحفظ ونگهداری محیط زیست دریغ نمی‌کنند.

تعیین جریمه برای بیرون ریخین زباله از ماشین برای افراد متخلف تاتیری دارد؟

پرتاپ کردن زباله از ماشین درقالب قانون اگر بیاید موثر‌تر است درکنار آموزش وبرخورد قاطع قانونی برای این کار ازخطر سلامت عمومی جامعه پیشگیری می‌شود البته مردم ما مردم آگاه وباهوشی هستند وبا فرهنگ سازی بیشتر وکامل‌تر این مشکل به زودی حل می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری