معاون عمليات فرماندهي انتظامي استان قم با بیان اینکه با این شیوه­ی کنترل جرم ، هرچند پليس بتواند موفقيت نسبي را بدست آورد ، اما اثرات احساس ناامنی ناشی از جرم به قوت خود باقی می‌ماند، افزود: پیشگیری جرم از طریق حذف علت جرم یا از بین بردن فرصت ارتکاب جرم ،اثربخش­تر و بادوام­تر است و علاوه بر آن ، احساس ناامنی را نیز تا حد زیادی کاهش می­دهد.

سرهنگ درویشی در گفت و گو با قم خبر، اظهارداشت: شرایط امروزی جوامع، رشد جمعیت، رشد شهرنشینی، پیچیده­تر شدن جرائم ، امکان کنترل جرائم،صرفاً" به شیوه­های واکنشی و سلبی را به شدت کاهش داده است.

معاون عمليات فرماندهي انتظامي استان قم با بیان اینکه با این شیوه­ی کنترل جرم ، هرچند پليس بتواند موفقيت نسبي را بدست آورد ، اما اثرات احساس ناامنی ناشی از جرم به قوت خود باقی می‌ماند، افزود:  پیشگیری جرم از طریق حذف علت جرم یا از بین بردن فرصت ارتکاب جرم ،اثربخش­تر و بادوام­تر است و علاوه بر آن ، احساس ناامنی را نیز تا حد زیادی کاهش می­دهد.

وی تصریح کرد: انسجام اجتماعی از موضوعاتی است که از آغاز نظریه­پردازی­های اجتماعی همراه مفاهیمی چون نظم گرایی، همبستگی اجتماعی و مباحثی از قبیل قانون­گرایی، حس تعلق به جامعه، قدرت تشکل­های اجتماعی مورد توجه بوده است.

درویشی عنوان کرد: در عصر حاضر موفقیت در اجرای برنامه­ها پیشگیری از جرم با رویکردهای اجتماعی وجامعه محوری نیازمند  اقدامات فرا سازمانی پلیس از جمله افزایش اعتمادسازی، همبستگی و مشارکت اجتماعی وغیره است.

معاون عمليات فرماندهي انتظامي استان قم خاطرنشان کرد: پیشگیری اجتماعی از جرم، مشارکت شهروندان در تصمیم­سازی­های نظم و امنیت را به دنبال دارد و این همان هدفی است که پلیس در تحقق رویکرد جامعه­محوری خود به دنبال آن می­باشد و به نوعي می‌توان امنيت رواني پايدار را در بستر انسجام اجتماعي جامعه جستجو کرد.

وی بیان کرد: شاخصه‌هایی نظير قانون گرايي ، حس تعلق به جامعه ، احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت جامعه ودرک آسیب‌های ناشي از ناهنجاري در جامعه که نيازمند مشارکت همه جانبه جامعه است، می‌تواند به تحکيم انسجام اجتماعي در جامعه و در نتيجه کاهش جرم وناهنجاري کمک نمايد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری