انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در انتقاد به عدم آزادی بیان در این دانشگاه بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش قم خبر، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در انتقاد به عدم آزادی بیان در این دانشگاه و ایجاد فضای تهدید و توهین به جریانات ارزشی دانشجویی توسط قایم مقام این دانشگاه بیانیه ای منتشر کرده که متن این بیانیه به شرح زیر می باشد:


بسمه تعالی

لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَکَانَ اللّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا (النسا ۱۴۸)
داد ازآنروز که زبان رسای دانشجو زیر چکمه های قدرت بماند. فریاد از آن هنگام که دلدادگان این مرز و بوم زیر بارخفقان فضای یدک کش نام مقدس “آزادی” اسیر شوند. حاشا و کلا از آن صبح که فاتحه ی .”لتبیّننّه للنّاس و لا تکتمونه” خوانده شود. برهمگان روشن است که روحیه ی نشاط و پویایی جزء جدایی ناپذیر محیط های دانشجویی و دانشگاهی است. مقوله ای حیاتی که توجهی حداکثری به آن میتواند زمینه ساز شادابی فضای علمی-فرهنگی دانشگاه باشد و درطرف دیگرسرکوب و مقابله با آن بذر آفت و رکود را در زمین حاصلخیز دانشگاه می کارد.

شایسته است درشرایطی که کشور بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند پیشرفت و تعالی علمی و فکری است، ازسوی مسئولین دانشگاهی نقد عالمانه ی دانشجویی به مثابه ی اهرم های توانمندساز به کارگرفته شوند، نه با نگاهی مستبدانه و در مقام دانای کل قشر دانشجو را “مزاحم” و “دردسرساز” به حساب آورند.

مع الاسف برخوردهای اقتدارگرایانه و سلبی چند روز اخیر یکی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مواجه با مطالبه ی برحق دانشجویان نه تنها نشانی از رسمیت قائل شدن به حقوق دانشجویی نداردکه صراحتا در تضاد بامنشور اخلاقی حاکم برفضای دانشگاههاست.

هنگامی که تشکل پرسابقه ی انجمن اسلامی دانشجویان درجهت ایجاد فضای نقد منصفانه و انجام رسالت و وظیفه ی قانونی خود اقدام به درخواست جهت برگزاری مراسم تریبون آزاد درخصوص اقدام عجیب وسوال برانگیز وزارت بهداشت مبنی بر ورود دانشجویان واحدهای بین الملل به دانشگاه های روزانه و بحث های پیرامونی میکند به چه دلیل بدون هیچ توجیه قانونی به این درخواست جوابی داده نمیشود؟

درحالی که هدف ازاجرای این برنامه ارائه ی راهکارهای عملی جهت خروج از بحران پیش آمده بود، شگفت آوراست که عده ای زورمدارانه با فرار رو به جلو سعی در تطهیر تصمیمات شخصی و غیر قانونی خود را دارند و جمعیت های دانشجویی رامتهم به “تنشزایی” و “بحران آفرینی” میکنند!

اگر پیگیری مطالبات دانشجویان از حیطه ی وظایف تشکلهای دانشجویی خارج است اصولا این درخواست ها چگونه باید به گوش شنوای! مسئولین برسد؟

آیا مسئولین دانشگاه از تشکل های دانشجویی تنها انتظار نغمه سرایی و تایید سیاستهای اجرایی که گاه خلاف قانون است را دارند و هنگامی که پیکان انتقاد دانشجویان به سمت اقدامات مغایر با قانون شان میرود با “توهین پراکنی ” و ” اتهامزنی ” سعی در انحراف اذهان دانشجویان از عملکردپرشائبه ی خود دارند؟

تصمیمات یکجانبه ی اخیر در دانشگاه بیم فزاینده ای از ارتجاع به وضعیت رخوت آلود دانشگاه ها درسالیان موسوم به سازندگی را در اذهان ایجاد می کند. جایی که فضای سرکوب و تهدید آنقدر شعله ور میشود که دانشجویان عملا به یکی ازمنفعل ترین قشرهای جامعه تبدیل میشوند و در سایه ی این برخوردهای نابخردانه، محیط علمی کشور دچار رکود شدید میشود و از قِبل این حادثه لطمه های سنگینی به پیکره ی جامعه وارد می شود.

سوگمندانه امروز در دانشگاه علوم پزشکی اهواز شاهد آن هستیم کسانی که با سردادن شعار حمایت و دفاع از قشر فهیم دانشجو به پست و مقام رسیده اند چگونه امروز کمر به “سلب آزادی” از دانشجویان بسته اند و آنها را نه تنها درتصمیم سازی ها دخالت نمی دهند که حتی حق اظهارنظر و انتقاد نیز برای ایشان به رسمیت نمی شناسند.

شایسته است به جناب “قائم مقام دانشگاه” نیک یادآوری ساخت که جنبش های آرمانگرای دانشجویی نه تنها از خط و نشان کشیدن های پاره ای ازا فراد هراسی ندارند، که آنها را در مسیر دفاع و حمایت تمام قد از حقوق واضح دانشجویان مصمم تر میسازد.

و اما اکنون که شاهد ایجاد پستوخانه تهدید دانشجویان وتشکل های دانشجویی هستیم و به جرم بیان حق و مطالبه عالمانه، دانشجویان مورد هجوم واژه های هتاکانه و غیرمنصفانه و تیغ توقیف مدیران واقع میشوند، انجمن اسلامی دانشجویان ضمن ابراز ناخرسندی شدید از این رویه ی قرون وسطایی از ریاست محترم دانشگاه درخواست میکند ضمن ورود جدی به این قضیه راه را بر اقدامات مشابه سد کنند و بانظارت حداکثری فرصت عرض اندام به نااهلان ندهند.

همچنین ضمن اعلام مراتب قدردانی از معاونت محترم فرهنگی دانشگاه درحمایت از تشکلها و فعالیت های فرهنگی دانشجویان، برخود لازم میدانیم خطاب به ایشان نیز خطر جدی جریانات رادیکال دردانشگاه را گوشزد کنیم تا باگرفتن مجال مانور سیاسی وجناحگرایی از این طیف،ازفرصت سوزی های فرهنگی و اشاعه ی بداخلاقی وبی عدالتی درمحیط مقدس دانشگاه جلوگیری به عمل آید.

وسلام علی من اتبع الهدی
انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری