کد خبر: 9070

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دریافت مجوز تلویزیون اینترنتی نیازمند اخذ مجوز از وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ، سازمان صدا و سیما و سایر مراجع ذیربط است.

به گزارش قم خبر به نقل از فارس، کمیسیون تنظیم مقررات اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدئو مبتنی بر پروتکل اینترنت را تصویب کرد.

طبق این اصول، دارنده پروانه می‌تواند به صورت غیرانحصاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی ایجاد شده از سوی فراهم کنندگان شبکه دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت غیر رادیویی، نسبت به توزیع محتوای صدا و ویدئوی تأیید شده از سوی مراجع ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات کشور، مبتنی بر پروتکل و بر بستر باند پهن اقدام کنند.

دارنده پروانه موظف است در مواردی که طبق قوانین و مقررات کشور برای ارائه محتوای خدمات موضوع پروانه، اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذیربط الزامی است، قبل از ارائه محتوای مذکور مجوزهای لازم را اخذ کند.

میزبانی محتوای صدا و ویدئوی موضوع پروانه، باید در داخل کشور باشد.

مدت اعتبار پروانه از زمان صدور به مدت ۱۰ سال شمسی است.

متقاضی باید شرکت غیردولتی بوده و در ایران به ثبت رسیده باشد.

دارنده پروانه موظف است حداکثر یک سال پس از دریافت پروانه نسبت به شروع ارائه خدمات موضوع پروانه اقدام کند.

دارنده پروانه برای اتصال بین اجزای شبکه، مجاز به ایجاد شبکه انتقال مستقل نیست.

دارنده پروانه موظف است مرکز پشتیبانی و پاسخگویی به مشترکین خود را به صورت شبانه‌روزی و در تمام ایام هفته فراهم کند.

دارنده پروانه ملزم به ارائه خدمات به مشترکین خود در قالب عقد قرارداد شفاف و مشخص که مبین کمیت، کیفیت و توافقنامه سطح خدمات (Service Level Agreement) است، می‌باشد.

تمامی روابط و تعاملات مابین دارنده پروانه و فراهم کنندگان شبکه دسترسی از جمله نحوه اتصال متقابل و درصد حق‌السهم مربوط به هر یک، بر اساس توافق و قرارداد بین طرفین تعیین خواهد شد، تأکید می‌شود که حداکثر سهم فراهم کنندگان شبکه دسترسی ۳۰ درصد (۳۰%) درآمد و سهم تولید کننده محتوا حداقل ۳۰ درصد (۳۰%) درآمد تعیین می‌شود.

حق‌السهم دولت که توسط سازمان وصول می‌شود بر اساس درصدهای تعیین شده در پروانه‌های صادره برای فراهم کنندگان شبکه، صرفاً از سهم فراهم کننده شبکه و درآمدهای ناشی از سهامداری در شرکت‌های دیگر برای ارائه خدمات موضوع این مصوبه دریافت خواهد شد. این موضوع منوط به شفاف‌سازی درآمدها در صورت‌های مالی فراهم‌ کننده شبکه خواهد بود.

انتقال تمام یا بخشی از پروانه صادره به غیر و یا عرضه بخشی از سهام در بورس یا فرابورس، بدون مجوز سازمان ممنوع است.

دارنده پروانه موظف است ۵ درصد (۵%) درآمد هر اشتراک ماهیانه را به عنوان مبلغ تسهیم درآمد در پایان هر سال قراردادی به سازمان پرداخت کند.

دارنده پروانه موظف است در طول مدت اعتبار پروانه از سال دوم قراردادی بابت هر سال قراردادی مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد را به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به سازمان پرداخت کند.

به منظور اطمینان از حسن انجام تعهدات، متقاضی برای دریافت پروانه باید ضمانت‌نامه معتبر بانکی به مبلغ ۵ میلیارد ریال قابل تمدید به دفعات بدون قید و شرط در طول مدت اعتبار پروانه نزد سازمان بسپارد که با تشخیص سازمان، سهم درآمدی سازمان و یا جریمه‌های متعلقه از محل آن وصول خواهد شد.

حداکثر تعرفه اشتراک ماهیانه موضوع این پروانه مبلغ ۲۰۰ هزار ریال تعیین می‌شود.

دارنده پروانه در هر سال حداکثر می‌تواند هشت بار نسبت به ارائه و اجرای تعرفه‌های تشویقی که قبلاً به اطلاع‌ سازمان می‌رسد، اقدام کند. تعرفه‌های تشویقی به مدت ۳ ماه اعتبار خواهد داشت.

در صورت داشتن سهامدار خارجی، تصمیمات هیأت مدیره و مجامع عمومی و فوق‌العاده شرکت دارنده پروانه مشروط به موافقت حداقل ۵۰ درصد به علاوه یک سهم، سهامداران ایرانی است.

مدیریت فنی و پشتیبانی خدمات موضوع پروانه باید به اشخاص حقیقی یا حقوقی با تابعیت ایرانی حاضر در شرکت دارنده پروانه واگذار شود.

سهام شرکت‌های خارجی نباید بیش از ۴۹ درصد سهام کل شرکت باشد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری