کد خبر: 8547

قم خبر گزارش می دهد:

نبود دبیرستان دخترانه در جنداب در حال حاضر با آغاز سال تحصیلی، مشکل خانواده های این روستا شده، مشکلی ازجنس ناامنی‌،نگرانی، دلواپسی، تصادف! و استرس آن ها را با باز شدن مدارس دوچندان کرده‌است.

به گزارش قم خبر، دانش آموزان جنداب 9 ماه شبی را با کابوس از صبحی با حادثه ای برای خود و دوستانشان سپری می‌کنند. دلواپسی روزانه مادری،  آرامش آرام خوابش را به دلیل نبود دبیرستان در محله خودشان را گرفته است و مادر فرزند خود را هر روز صبح به خدا می سپارد و با آیت الکرسی بدرقه می کند و تا ظهر دلش هزار راه نرفته می رود و درلبه‌جاده خطرناک ساعت‌هامنتظر آمدنش می شود.

نبود دبیرستان دخترانه در جنداب در حال حاضر با آغاز سال تحصیلی مشکل خانواده های  این وستا شده، مشکلی ازجنس ناامنی‌،نگرانی، دلواپسی، تصادف! و استرس آن ها را با باز شدن مدارس دوچندان کرده‌است.

حق درس خواندن برای همه است و هیچ کس را نمی توان از این حق به زور محروم کرد اما چون دختران با وجود محدودیت هایی که دارند نمی توانند حتی از این حق درس خواندن به نفع خود کار کنند و به دلیل دور بودن مسیر مدرسه از خانه خود پدر جندابی با وجود نگرانی از جاده خطرناک سواد دختر و ارتقای تحصیلی او را نمی خواهد و می گوید "زیر سر خودم باشد راحترم"
جنداب یکی از پرجمعیت ترین روستای استان قم در بخش سلفچگان است که با وجود جمعیت زیاد‏بالغ بر 2000نفر ، با مشکل نبود دبیرستان دخترانه مواجه است.

عضو شورای اسلامی جنداب بااشاره به مشکلات نبود دبیرستان دخترانه در جنداب گفت: دبیرستان دخترانه در جنداب وجود ندارد و دانش آموزان دختر باید برای ادامه تحصیل به دبیرستان سلفچگان بروند.

داریوش رضا قلی گل به جاده خطرناک مسیر جنداب تا سلفچگان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته در مسیر برگشت دانش آموزان از مدرسه به خانه با سرویس، حادثه تصادف سنگینی برای آن ها اتفاق افتاد که ترس خانواده ها برای ادامه تحصیل دخترانشان در این مسیر را دو برابر کرد.

محسن پورگلیان با شنیدن نبود دبیرستان دخترانه در جنداب گفت: در سال گذشته یک مدرسه بزرگ ، با 12 کلاس به دانش آموزان پسر جنداب تهویل  دادیم.

به گفته مدیرکل نوسازی مدارس استان قم برای رفع این مشکل می توانند این مدرسه را دو شیفته کنند و طبق نیاز از آن استفاده کنند.

اما حمید رضا دژاکام با شنیدن این مشکلبیان کرد: به دلیل اینکه آمار دانش آموزی در جنداب کم است و شاخص های احداث یک دبیرستان با این تعداد امکان پذیر نیست نمی توانیم دبیرستان دخترانه در این محل احداث کنیم.

اما عضو شورای اسلامی جنداب معتقد است ظرفیت دبیرستان سلفچگان را دانش آموزان جنداب تکمیل می کنند و تعداد دانش آموزان جنداب به نسبت به دانش آموزان سلفچگان بیشتر است پس چرا در سلفچگان با این ظرفیت دبیرستان دخترانه احداث شده است اما در جنداب این موضوع امکان پذیر نیست؟

پورگلیان ادامه داد: سالانه طبق الویت ها ونیازهای  آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس در منطقه مورد نظر مدرسه احداث می کند.

اما عضو شورای اسلامی جنداب گفت: برای احداث دبیرستان دخترانه  در جنداب ، ساختمان آماده داریم.

که باشنیدن این موضوع مدیر کل نوسازی مدارس استان قم گفت: اگر ساختمان آماده اداری در جنداب وجود دارد به اداره آموزش و پرورش استان قم اعلام کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگراین ساختمان در جنداب فرسوده است می تواند صاحب ساختمان به عنوان خیر به آموزش و پرورش برای احداث دبیرستان این ساختمان را اهدا کند.

به عقیده مدیر کل آموزش و پرورش استان قم در مقطع ابتدایی به دلیل اینکه تعداد معلمان کم است می توان با چند دانش آموز هم مدرسه  احداث کرد اما در مقطع دبیرستان به دلیل وجود چندین درس متفاوت نمی توان با تعداد کم دانش آموزان دبیرستان زد زیرا معلمان زیادی باید به آن محل برای تعداد کم دانش آموز اعزام شوند.

حتمابایداتفاقی ازقبیل‌تصادف بیفتد، یا برای کسی مشکلی‌حادی پیش آیدوتیتر همه ی خبرگزاری ها وروزنامه‌هاشودتامسئولان به‌ روی خودبیاورند و چاره ای بیندیشند؟؟؟

انتهای پیام/

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری