کد خبر: 7

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با فارس تأکید کرد

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: برای ارائه خدمات مطلوب‌تر باید سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران تشکیل شود.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس با اشاره فر رسیدن روز مددکار اظهار داشت:نام گذاری روزها و یا هفته‌ها در سطوح بین المللی و ملی به مناسبت‌های خاص ازجمله مشاغل فرصت مناسبی است تا از دست اندرکاران آن شغل تقدیر شود و همچنین اطلاعاتی در خصوص آن مشاغل ارائه و انتظارات و دیدگاه ها شان هم بیان شود.

وی تصریح کرد: از جمله این روزها«روز مددکار اجتماعی» است که مصادف با سیزدهم رجب ولادت بزرگ مددکار عالم اسلام حضرت علی(ع) است.

موسوی چلک گفت: یکی از ویژگی‌های جامعه کنونی گستردگی نیاز ها و پیچیدگی مسایل اجتماعی است. در چنین شرایطی توجه به ارتقاء کیفیت زندگی مردم و توسعه شاخص‌های سلامت اجتماعی،بیش ازپیش ضروری به نظر می رسد.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: تحقق عملی این موارد نیاز به تمرکز روی آینده نگری اجتماعی و نیاز سنجی مستمر با بهره گیری از دانش روز جهانی و در تعامل منطقی حوزه‌های مرتبط علمی و اجرایی است.دراین راستا مددکاری اجتماعی به دلیل بهره گیری از علوم مختلف و در اختیار داشتن اطلاعات به روز،گسترده،واقعی و متنوع از جایگاه ویژه‌ای درمیان علوم مختلف در حوزه اجتماعی و یاورانه برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد: برای بهره گیری جامعه مددکاری اجتماعی از دانش و تجارب جهانی باید به چند نکته از جمله حضور موثر مددکاران اجتماعی در سیاستگذاری های اجتماعی در سطوح بین المللی و ملی- تولید مستمر دانش در زمینه مددکاری اجتماعی- توجه به آینده نگری و آینده پژوهی در حوزه اجتماعی.- تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی- توجه به رویکرد جامعه محوری و محله محوری- سنجش مستمر شاخص های سلامت اجتماعی توجه کرد.

موسوی چلک بیان داشت: پرهیز از جانبداری سیاسی(سیاست زدگی) درحوزه‌های مرتبط با مددکاری اجتماعی- مطالبه گری و پرسشگری و پاسخگویی در حوزه اجتماعی- توجه به مسئولیت های اجتماعی سازمان‌ها در قبال جامعه- بهره گیری مناسب از ظرفیت فضای مجازی-توجه به اخلاق انسانی و اجتماعی- بستر سازی برای افزایش نشاط اجتماعی و سرمایه اجتماعی در جامعه- بستر سازی برای مشارکت سازمان‌های غیر دولتی و مردم در جامعه و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی هر جامعه از دیگر موضوعاتی است که در حوزه مددکاری باید توجه شود.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: باید « سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران» تشکیل شود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری