کد خبر: 6781

نقشه راه تحول گروه اقتصاد شهری و درآمد پایدار شهرداری تهران در راستای نیل به شکوفایی اقتصادی با پارادایم تعالی و پایستگی تدوین شد .

به گزارش قم خبر به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ، نقشه راه تحول گروه اقتصاد شهری و درآمد پایدار شهرداری تهران که توسط دبیرخانه مرکزی تحول مدیریت شهری تهیه و تدوین شده ، مشتمل بر موضوعاتی چون ، پارادايم حاكم بر چشم انداز اقتصادي شهر تهران ، یافته‌های راهبردی منتج از ارزیابی بستر پیرامونی و محیط درونی اقتصاد شهر تهران، چشم‌انداز اقتصادی شهر تهران در افق ۱۴۰۴و فضای راهبردی حاکم بر تحقق چشم‌انداز اقتصادی شهر تهران است .

در این سند راهبردی بر این موضوع اشاره شده است که دستیابی به رشد و شكوفايي اقتصادي شهرهاي موفق دنيا بيانگر اين نكته است كه همگي آنها از پشتوانه اي نظري، آرمان خواهانه و واقع بينانه در نيل به اهداف كلان خود برخوردار بوده اند و سند چشم انداز اقتصادي اين شهرها به عنوان تجلي گاه همۀ هدف گذاري ها، برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها، گوياي عمق واقع بيني و در عين حال جهت گيري هاي آرماني برنامه-ريزان اقتصادي اين شهرها است.

در نقشه راه تحول گروه اقتصاد شهری و درآمد پایدار شهرداری تهران آمده است که دستيابي به سطوح بالاي رشد و پيشرفت اقتصادي يك شهر، مستلزم اين است كه متوليان اين امر و حتي ذي‌نفعان آن از مفهوم پيشرفت، توسعه و شكوفايي تلقي واحد و يكساني داشته باشند.از این رو در تدوین سند چشم انداز اقتصادی شهر تهران پارادایم های مختلفی مورد بررسی و نقد قرار گرفته و در نهایت پارادایمی بر اساس اصول موضوعه ارزشی تحت عنوان " تعالی و پایستگی " شکل گرفته است .

تدوين نهايي اين سند هم راستا با عناصری همچون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سند چشم انداز بيست سالۀ كشور، اصول بنيادين و آموزه هاي اقتصاد اسلامي و با بهره گيري از نقاط قوت و اجتناب از نقاط ضعف براي به تصوير كشيدن حالت ايده آل و در عين حال واقع گرايانه از يك سيستم پايستار و متعالي و طراحي اقدامات راهبردي است .

مطابق با محتوی سند تلاش شده است تا كليۀ برنامه ها و اقدامات راهبردي درجهت شكوفايي اقتصاد شهر تهران مبتني بر تصويري شفاف، آرماني و در عين حال عملیاتی از سيماي اقتصادي اين شهر تدوين شود. به همين منظور، سند چشم انداز اقتصادي شهر تهران در افق ۱۴۰۴ چنان طراحي شده است که بتواند ميثاق مشترك مديران، برنامه ريزان و علاقه مندان به تعالي و شكوفايي اين شهر تلقي شود و به فعاليت هاي مختلف و متنوع همۀ ذي‌نفعان، جهت يكسان ببخشد.

در بخش ۴ سند که اختصاص به فضای راهبردی حاکم بر تحقق چشم انداز اقتصادی شهر تهران است ؛ مجموعه راهبردهاي عملياتي تحت عنوان راهبردها و اقدامات معطوف به زیرساخت های نرم و سخت ،راهبردها و اقدامات راهبردي معطوف به محيط پيراموني وراهبردها و اقدامات راهبردي معطوف به محيط دروني تعریف گردیده است .

لازم به ذکر است که مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در راستاي شناسايي و اثرگذاري بر روح شهر و در جهت تحول مديريت شهري تهران از مديريتي كالبدمحور به مديريتي فرهنگ‌محور، مطالعات گسترده‌اي را با ظرفيت‌های مركز و نيز بهره‌مندي از آراي صاحب‌نظران و متفكران بوم‌انديش حوزه فرهنگ اسلامي- ايراني در دستور كار خود قرار داده است .

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری