کد خبر: 6169

حجاب يک حکم و فرمان ويک برنامه است که ممکن است يک مکتبي در اين ارتباط دستوراتي داشته باشد، همانطور که شريعت مطهر اسلام تحت عنوان حجاب دستوراتي را براي خانم ها و‌آقايان دارد. در حالي که عفاف بيشتر به شخصيت طرف مربوط مي شود.

به گزارش قم خبر ؛ حجت الاسلام و المسلمین علیدوست در برنامه فقه پویا رادیو معارف به بررسی مقوله عفاف و حجاب پرداخت و ابراز کرد: بدون ترديد نهاد حجاب غير از عفاف است و اين ها دو بحث مجزا دارند.

وی ادامه داد: عفاف را گاهي در فارسي به خودداري و خودنگه داري تفسير مي کنند. درست هم است. به همين خاطر باز اگر خواسته باشيم مقايسه کنيم حجاب يک بنا و يک شکل است در حالي که عفاف يک مبنا و زيربنا است.

کارشناس رادیو معارف گفت: شما تاريخ امم گذشته را اگر مطالعه کنيد مي بينيد هم مقوله ي حجاب وجود دارد هم مقوله ي عفاف؛ البته شريعت اسلام آمده اين دو نهاد را گرفته و لباس خاصي به او پوشانده. اسلام نیز در رابطه با اهمیت عفاف و حجاب نه چیزی کم کرده است و نه چیزی اضافه کرده است.
وی با بیان اینکه حجاب و عفاف جزئی از نهاد های بشری ست که به خرد انسان بر می گردد گفت: آن چه مسلم است لزوم حجاب را عقل انسان نیز درک مي کند و قبل از اینکه این دو مقوله دینی باشند در بحث تمدن اسلام جای می گیرند.

عضو جامعه مدرسین تصریح کرد: تاکید ما آن است که عفاف و حجاب دو مقوله جدا از یک دیگر و با بحث های متفاوت هستد و آنچه که مسلم است این است که هر دو واجب شرعی هستند و در عین حال پشتیبان شان عقل و فطرت بشریت نیز می باشد. واصلا صحیح نیست که يکي را تقويت کنيم و ديگري را رها کنيم.

وی ادامه داد: ما معتقديم حجاب و عفاف دو نهاد بشري عقلي و فطري و شرعي است و آياتي و رواياتي اسناد پشتيبانشان هست. هر دو واجب است هم براي مردان و هم براي زنان و گسست اين ها به اين معنا که يکي را تقويت کنيم و ديگري را جدا کنيم نبايد باشد.

علیدوست ادامه داد: در متون ديني در بحث عفاف مطالب فراوان تری یافت می شود تا حجاب. البته لفظ حجاب کلمه ای ست که برای این مقوله وضع شده است و در نص متون دینی لفظ حجاب موجود نمی باشد ولی آنچه که مسلم است این است که اصل مقوله حجاب با تعابیر مختلفی به کار برده شده است مانند حیا.

علیدوست تاکید کرد: به عنوان مثال، يک خانمي به دخترش مي گويد حيا داشته باش، نامحرم اگر مقابلت قرار گرفت خودت را بپوشان. منظور همان حجاب هست که در اینجا لفظ حجاب به کار برده نشده است. در شریعت نیز همینگونه است لفظ حجاب به کار برده نشده ولی اصل آن به تعابیر مختلف مطرح شده است.

علیدوست در ادامه به چیستی حجاب پرداخت و گفت: حجاب يک نهاد تعبدي نيست که از سوي دين و یاشريعت مطرح شده باشد. خرد انساني حدي از حجاب را ضروري مي داند که البته در شريعت مطهر اسلام به ویژه تشیع، نیز تاکيد فراوانی بر آن شده است.

وی در ادامه به جایگاه حجاب در فقه شیعی پرداخت و گفت: آن چه مسلم است يک حدودي از حجاب همه ي فقها بر آن اتفاق دارند و البته در اين زمينه اختلافات اندکي هم بين فقيهان وجود دارد. در فقه اماميه زن وقتي در مقابل نامحرم قرار می گیرد، بايد بدن خود را بپوشاند و حق ندارد موضعي از بدن را عريان بگذارد.

این کارشناس رادیو معارف افزود: فقط دست ها تا مچ دست و صورت به مقداري که در وضو شسته مي شود براي زن، مطابق برخي از فتواها اجازه داده شده است که پوشیده نباشد و اگرنه بايد ساير بدن مثل سر و گردن و پاها و اندام پوشيده شود.

وی تصریح کرد: البته اين براي وقتي است که مي خواهد در مقابل نامحرم قرار گيرد اما در بحث نماز يک مقوله ي ديگري است که برخي اين فتوا را نماز ندارند.

وی در ادامه به حجاب و پوشش آقایان نیز پرداخت و گفت: توجه داريد که بحث حجاب بحث دو سمت دارد. يعني اين طور نيست که فقط زن بايد حجاب داشته باشد، مرد هم بايد خود را بپوشاند ولي به شکلي که در مورد زن مطرح است در مورد مرد مطرح نيست.

کارشناس برنامه رادیو معارف در ادامه به تببین علل احکام متفاوت پوشش بین زن و مرد پرداخت و گفت: طبيعي است که اندام و وضعيت زن با مرد فرق مي کند. ضرورت هايي که مرد در کارها دارد با زن تفاوت مي کند به هر صورت مرد هم بايد جاهاي حساس بدن مثل شرمگاه را حتما بپوشاند و اگر موجب فساد بشود يا مفسده اي را در پي داشته باشد به آن مقدار بايد مفسده را بگيرد.

گفتنی ست برنامه فقه پویا هر پنجشنبه ساعت ۱۴:۴۵ دقیقه بعداز ظهر از رادیو معارف پخش می شود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری