کد خبر: 4129

عضو هیئت مدیره انجمن روانپزشکان ایران گفت: بررسی ها نشان می دهد علت اصلی بروز حسادت در بزرگسالی ناشی از مورد تحقیر قرار گرفتن در دوران کودکی و اعمال ترجیحات نا سالم بر آنان است.

به گزارش قم خبر به نقل از تسنیم فربد فدائی در گفتگویی گفت: استفاده از جملاتی نظیر تو آدم زرنگی نیستی، چهره نا مناسبی داری و به طور کلی مورد اتهام قرار دادن کودک بر بروز حسادت در وی به خصوص دربزرگسالی دامن می زند.

وی ادامه داد: برای نمونه تا زمانی که می شود به کودک گفت این رفتارت نا مناسب است نباید ازکلماتی ازقبیل این که تو وحشی و بی ادبی، آدم نمی شوی و... استفاده کرد زیرا این الفاظ منجر به از بین رفتن کلیت شخصیت کودک می شود.

متخصص اعصاب و روان تأکید کرد: والدین در دروان کودکی باید اعتماد بنفس را به فرزندان بیاموزند؛ یعنی به دنبال کسب هر نوع توانایی کوچک؛ آنان را مورد توجه و تأیید قرار دهند.

وی اظهار داشت: والدین باید از ترجیحات نا سالم میان کودکان بپرهیزند، برای نمونه مرتب از کودکان دیگر که در زمینه ای موفق اند تشویق به عمل نیاورند و به کودک خود نگویند تو در برابر دیگران هیچ چیز نیستی.

فدایی با تأکید بر این که باید به خواسته های کودکان توجه شود به شفاآنلاین تصریح کرد:به طورقطع نیازهای جسمی و عاطفی آنان باید بر آورده شود؛ حال آنکه نیاز به احترام از جمله آنهاست.

وی ادامه داد: در دوران بزرگسالی باید در مقابل حسادت افراد با آنان با دوستی و مهربانی رفتار کرد و باید به آنان امکان داد تا از دوستی؛ محبت و همکاری نیز برخوردار شوند.

مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: به این ترتیب آنان رابطه متناسب تری با دیگر افراد جامعه خواهند داشت.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری