کد خبر: 2170

شیوه نامه جدیدی به منظور نحوه استفاده از بیمه بیکاری در حال تدوین است که می گوید افراد باید همیشه آماده به کار باشند و در صورت پیشنهاد یک شغل جدید بدون توجه به کیفیت و شرایط آن، سریعا آن را پذیرفته و مشغول به کار شوند. نمایندگان کارگران می گویند کسری منابع صندوق بیمه بیکاری و عدم حمایت دولت از آن، باعث شده تا تصمیمات عجیبی برای سخت تر کردن شرایط استفاده از منابع این صندوق و همچنین ارائه آمارهای اشتغال زایی گرفته شود.

به گزارش قم خبر به نقل از مهر، طبق آخرین آمار ارائه شده در حال حاضر ۲۰۰ هزارنفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده می کنند. طبق قانون بیمه بیکاری به کسانی تعلق می گیرد که ناخواسته از سوی کارفرمایان خود اخراج شده باشند و از اینرو تا زمان پیدا شدن شغل جدید، مقرری بیمه بیکاری برای آنها در نظر گرفته می شود.

میزان پرداختی ماهیانه بیمه بیکاری به افراد بر اساس سوابق بیمه ای و نوع مشاغل بیمه شدگان تعیین می شود. یکی از مسائل صندوق بیمه بیکاری در سال های اخیر، کسری منابع این صندوق برای تامین منابع مالی مورد نیاز بوده است.

کسری منابع در صندوق بیمه بیکاری در حال وجود دارد که نحوه کسب درآمد این صندوق مشخص بوده و محل حمایت های لازم برای آن نیز از پیش تعیین شده است. در حال حاضر، کارفرمایان برای بیمه هر کارگر معادل ۲۰ درصد حقوق ماهیانه و یا حداقل دستمزد و برای بیمه بیکاری نیز معادل ۳ درصد پرداخت می کنند.

همچنین سهم هر کارگر نیز در این بخش ۷ درصد است. یک بخش دیگر کار حمایت هایی است که برای دولت در نظر گرفته است و دولت باید منابعی را تامین و برای کمک به این صندوق اختصاص دهد که متاسفانه انجام نمی شود و یا با تاخیر صورت می گیرد.

پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد که به تازگی تصمیماتی برای تغییر شرایط استفاده از بیمه بیکاری گرفته شده است و به صورت کلی شرایط به سمتی می رود که شرایط استفاده از بیمه بیکاری سخت تر خواهد شد و افراد مجبور می شوند هرگونه پیشنهاد شغلی را بپذیرند.

گفته می شود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیوه نامه جدیدی درباره بیمه بیکاری در حال تنظیم است که صرفا بهره برداری های آماری از بیمه بیکاری را دنبال می کند. از ابتدا قرار بود این صندوق با دریافت ۳ درصد پرداختی های سهم کارفرما، از افرادی که به صورت ناخواسته بیکار شده اند حمایت کند.

همچنین اگر صندوق کسری داشت از دولت کمک بگیرد. عدم حمایت لازم دولت در این بخش باعث شده تا تامین اجتماعی برای جبران کسری منابع این صندوق، از محل های درآمدی دیگر حدود ۸۰۰ میلیاردتومان منابع برای صندوق بیمه بیکاری هزینه کند.

به تازگی کمیته ای تشکیل شده که در آن مدیرکل درآمد تامین اجتماعی، مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان به همراه کارشناسان بازار کار حضور دارند و تاکنون ۸ جلسه نیز برای تنظیم شیوه نامه جدید برگزار شده است.

دیدگاه این است که فرد بیکار استفاده کننده از منابع صندوق بیمه بیکاری باید آماده به کار باشد تا هر شغلی که برای وی پیدا شد سریعا بپذیرد و مشغول شود حال اگر آن شغل مناسب نباشد و یا شرایط نامناسبی نیز به لحاظ بعد مسافت، میزان درآمد و مسائلی از این دست نیز مطرح باشد؛ به اجبار باید پذیرفته شود.

وجود اینگونه شرایط، مشکلات جدیدی را برای کارگران ایجاد خواهد کرد تا جایی که اگر فردی در بنگاهی مشغول به کار باشد و شرایط نامناسبی نیز از نظر حقوق و مزایا داشته باشد و مدت ها نیز مطالبات وی معوق شده؛ ترجیح دهد به جای استفاده از بیمه بیکاری، در همان وضعیت نامناسب بنگاه فعلی خود بماند.

دلیل ایجاد معوقات در پرداخت حقوق های کارگران نیز این است که متاسفانه وقتی کارفرما نتواند هزینه های مربوط به انرژی را کاهش دهد، با پشتوانه وجود صدها هزار بیکار در جامعه که در صورت لزوم می تواند آنها را به خدمت بگیرد، بر دستمزد نیروهای شاغل فشار می آورد.

در شرایط فعلی، دستکم ۵۰ درصد از کارگران زیرزمینی، زنان و کودکان حتی از بیمه و دریافت حداقل های دستمزد نیز محروم هستند. بنابراین وجود اینگونه مسائل و مشکلات، افراد را مجبور به تحمل شرایط نامناسب برخی محیط های کاری می کند.

به منظور تدوین شیوه نامه جدید بیمه بیکاری، ۵ کمیته تشکیل شده که در زمینه های پرداختن به ماده ۱۴۸ قانون کار در زمینه الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه، حوادث ناشی از کار، بیمه بیکاری و آموزش های فنی و حرفه ای فعالیت خواهند کرد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری