کد خبر: 1705

اين زن در ادامه اظهاراتش گفت: شب قبل از اين حادثه نيز او با آب جوش صورتم را سوزانده بود تا پول هايم را بگيرد او پس از ارتکاب جنايت با برداشتن پول ها و مدارک من متواري شد.

به گزارش قم خبر، صبح روز گذشته ماموران کلانتري خواجه ربيع مشهد در تماس با قاضي ويژه قتل عمد، از وقوع جنايتي هولناک در منطقه «مهرمادر» مشهد خبر دادند و بدين ترتيب با حضور قاضي موحدي راد در منزل مسکوني محل جنايت بررسي ها در اين باره آغاز شد. جسد مربوط به دختري حدود ۱۹ساله بود که اوايل بامداد با ضربه تبر کشته شده بود.

به گزارش خراسان مادر اين دختر به مقام قضايي گفت: مدتي قبل مرد معتادي که حدود ۳۳سال دارد مرا به عقد موقت خود درآورد اما او هميشه حقوق ماهيانه اي را که پس از مرگ همسرم دريافت مي کردم براي تامين هزينه هاي اعتيادش از من طلب مي کرد.

اين زن ۴۸ساله مدعي شد: ساعت حدود ۲ بامداد بود که او از روي در وارد منزلم شد من و دخترم خواب بوديم که هراسان از خواب پريديم و او درحالي که ضرباتي به سروصورتم مي زد مرا به داخل اتاق کشيد در همين حال دخترم بين ما قرار گرفت تا او مرا کتک نزند که ناگهان همسرم تبر را برداشت و با آن ضربه اي به سر دخترم زد که او در دم جان سپرد.

اين زن در ادامه اظهاراتش گفت: شب قبل از اين حادثه نيز او با آب جوش صورتم را سوزانده بود تا پول هايم را بگيرد او پس از ارتکاب جنايت با برداشتن پول ها و مدارک من متواري شد.

این گزارش حاکي است: به دستور قاضي موحدي راد، تحقيقات پليس براي دستگيري ضارب فراري آغاز شد و جسد دختر جوان نيز براي تعيين علت مرگ به پزشکي قانوني انتقال يافت.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری