کد خبر: 15225

اگر محبت بصورت تصنعی باشد، نمی‌توان آن را به فرزندان انتقال داد.

به گزارش قم خبر، دکتر نسرین امیر روانپزشک اطفال در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: انسان‌ها دو جزء فعال وجودی دارند که شامل تفکر و هیجان است که این‌ها احساسات درونی هستند و بخشی از آنها بصورت یادگیری هستند.

وی افزود: همه افراد باید صحبت را تجربه کرده باشند، زیرا افراد تنها زمانی می‌توانند محبت خود را انتقال دهند که آن را در وجود خود پرورش داده باشند.

وی تاکید کرد: برای انتقال بهتر محبت از مادر به فرزندان باید حتما محبت را در وجود خود رشد و توسعه داده باشند، زیرا بعدها بدلیل عدم محبت ممکن است مستعد زمینه‌هایی برای افسردگی و سایر مشکلات گردد.

وی در پایان گفت: مادرها در دوران بارداری و بعد از آن حتما باید مورد محبت قرار گیرند و محبت تصنعی نمی‌تواند این حس را به فرزند منتقل کند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری