تحولات در رسانه ملی این بار روی آنتن تلویزیون رخ داد و گرافیک شبکه پنج از دیروز به یکباره پوست انداخت.

به گزارش قم خبر به نقل از فارس، تغییرات شبکه پنج که بعلت تغییر رویکرد از شبکه استانی به سراسری، ظاهراً زودتر از سایر شبکه‌ها بر سر زبانها افتاده است، این بار جلوه های بصری خود تغییر داده تا پوست اندازی آنتن را به رخ بینندگانش بکشد.


این شبکه دو هفته قبل هم با تغییر آرایش و جا به جایی ساعت پخش سریال، چند برنامه اقتصادی جدید مثل اقتصاد ایران، کسب و کار و مجله اقتصادی روزآمد را به آنتن خود اضافه کرده بود. در این میان «تهران بیست» هم از کنداکتور این شبکه خداحافظی کرد.

با این حساب پس از تغییر محتوا، شبکه پنج گام دوم تحولاتش را با استفاده از گرافیک تلویزیونی رقم زد تا به این نحو توجه بینندگان خود را جلب کند.

سطح گرافیک برنامه‌ها ارتقاء یافته و به روز تر شده است. نوآوری در این بخش به چشم‌نوازی شبکه پنج منجر شده است.

براساس ماموریت‌های جدید صداوسیما در دوره سرافراز، موضوعات اقتصادی بعنوان ماموریت اصلی شبکه پنج معرفی شده است و قرار است شبکه پنج بر مدار اقتصادی حرکت کند. اقتصاد مقاومتی از دغدغه‌های اصلی نظام و رهبری است که سالهای اخیر محور شعار سال قرار گرفته است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری