کد خبر: 13166

آمار پرداخت تسهیلات مسکن مهر حاکی از آن است که تا پایان دیماه امسال مرحله چهارم تسهیلات مسکن مهر به یک میلیون و ۳۷۷ هزار و ۲۰۵ واحد پرداخت شده است.

به گزارش قم خبر ، جمع تسهیلات پرداخت شده مسکن مهر تا پایان دیماه سال‌جاری در چهار مرحله ۳۷ هزار و ۵۳۹ میلیون و ۷۱۴ تومان بوده است.

بر این اساس در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت مرحله اول تسهیلات ساخت برای تعداد ۳۳۱۸ هزار و ۷۴۷۱ واحد پرداخت شده، مرحله دوم تسهیلات ساخت به ۳۱۸ هزار و ۸۹۳ واحد، مرحله سوم تسیهلات به ۲۹۵ هزار و ۸۸۲ واحد و در نهایت مرحله چهارم تسهیلات ساخت به ۲۵۷ هزار و ۵۷۶ واحد پرداخت شده است.

در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت مرحله اول تسهیلات ساخت به یک میلیون و ۱۸۱ هزار و ۷۱۰ واحد، مرحله دوم تسهیلات ساخت به یک میلیون و ۱۳۶ هزار و ۶۹۷ واحد، مرحله سوم تسهیلات یک میلیون و ۴۱ هزار و ۵۵۹ واحد و مرحله چهارم تسهیلات به ۸۹۱ هزار و ۶۴۳ واحد پرداخت شده است.

در شهرهای جدید نیز مرحله اول تسهیلات ساخت مسکن مهر به ۳۹۶ هزار و ۷۷۶ واحد، مرحله دوم تسهیلات به ۳۷۴ هزار و ۵۴۷ واحد، مرحله سوم تسهیلات به ۳۱۷ هزار و ۷۱۵ واحد و مرحله چهارم تسهیلات مسکن مهر به ۲۲۷ هزار و ۹۸۶ واحد پرداخت شده است.

به گزارش تسنیم،مجموعا در کل کشور مرحله اول تسهیلات مسکن مهر به یک میلیون و ۹۱۶ هزار و ۹۵۷ واحد، مرحله دوم تسهیلات یک میلیون و ۸۳۰ هزار و ۱۳۷ واحد، مرحله سوم تسهیلات یک میلیون و ۶۵۵ هزار و ۱۵۶ و مرحله چهارم تسهیلات مسکن مهر به یک میلیون و ۳۷۷ هزار و ۲۰۵ واحد پرداخت شده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری