رئیس سازمان مدارس غیردولتی با بیان اینکه قصد خصوصی سازی مدارس را نداریم، گفت: خانواده ها در طرح بسته های حمایتی به هیچ وجه پولی به مدارس نمی دهند.

به گزارش قم خبر، مرضیه گرد در گفتگو با مهر درباره دریافت هزینه از خانواده ها در طرح بسته های حمایتی اظهار کرد: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم در طرح بسته های حمایتی از والدین شهریه دریافت شود.


وی افزود: برنامه آموزش وپرورش در طرح بسته های حمایتی دریافت پول از خانواده ها نیست تنها مدارس غیرانتفاعی طبق قانون می توانند شهریه دریافت کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که آیا برای تامین کمبود نیرو دوره متوسطه درسال آینده از طرح بسته های حمایتی استفاده می کنید تصریح کرد:در مرحله اول از ظرفیت های معلمان رسمی استفاده می کنیم یا ازمعلمانی که به صورت مازاد در برخی روزها ساعت خالی دارند. وزارت خانه برای آنان برنامه طراحی می کند و وارد سیستم می شوند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که نیاز سنجی واقعی صورت نگرفته باشد نمی توانیم اظهار نظر مستقیم داشته باشیم که برای تامین معلم باید از بسته های حمایتی استفاده کرد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی ، مشارکت های مردمی و خانواده درباره خصوصی سازی مدارس اظهار کرد: بحث خصوصی سازی مدارس را نداریم تنها موسسات غیر دولتی با ضوابط آموزش و پرورش مجوز برای راه اندازی دریافت می کنند.

وی تصریح کرد: اعتقاد داریم آموزش وپرورش باید با مشارکت فعالیت خود را انجام دهد و برای تامین کمبود نیرو از موسسات غیر دولتی کمک می گیرم اما خصوصی سازی نداریم چراکه خصوصی کردن یعنی تمام اختیار را به مدارس خصوصی بدهیم در صورتی که اینگونه نیست و مدارس غیر دولتی تحت نظارت آموزش و پرورش فعالیت می کنند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری