کد خبر: 12632

ازدواج طوق بندگى است. بنا بر اين، هر كس از شما دختر خود را شوهر دهد، او را به بندگى داده است. پس هر يك از شما بايد بنگرد كه دختر عزيز خود را به بندگى چه كسى مى دهد.»

به گزارش قم خبربه نقل از قدس؛ ازدواج مقدس ترین پیوندها و کانون ها در اسلام است از این رو برای آن قواعد و احکام فراوانی در نظر گرفته شده تا این پیوند آسمانی مستحکم و خوش آتیه باشد.

برای تحقق چنین هدفی، زن و مرد باید ویژگی های را دارا و برخی صفات را نداشته باشند.

بنابر آموزه های روایی به مردانی که صفات ذیل را دارند، نباید همسر داد.

پيامبر خدا (ص) می فرمایند: «ازدواج طوق بندگى است.

بنا بر اين، هر كس از شما دختر خود را شوهر دهد، او را به بندگى داده است.

پس هر يك از شما بايد بنگرد كه دختر عزيز خود را به بندگى چه كسى مى دهد.»

امام رضا (ع) می فرمایند: «از زن دادن به شرابخوار بپرهيز، كه اگر به او زن دهى چنان است كه دلاّل زنا شده باشى.»

حسین بشار نقل می کند: به ابوالحسن (ع) نوشتم: من خويشاوندى دارم كه از دخترم خواستگارى كرده اما بداخلاق است.

حضرت (ع) فرمودند: «اگر بدخُلق است به او زن نده.»

این سفارش ها به انتخاب شوهر محدود نمی شود بلکه در انتخاب زنان نیز آموزه های روایی تاکیدات ویژه ای دارند.

پیامبر خدا (ص) می فرمایند: «از ازدواج با زن احمق بپرهيزيد؛ زيرا همنشينى با او تباهى است و فرزندانش كفتار [صفت] هستند.»

همچنین، آن حضرت (ص) به مردم فرمودند: «از خضراء الدمن (گياه روييده در خرابه) بپرهيزيد.»

گفته شد: اى رسول خدا! خضراء الدمن چيست؟ فرمودند: «زن زيبارويى كه در خانواده اى فاسد رشد كرده است.»

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری