کد خبر: 11883

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در گفت و گو با قم خبر:

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: برای فرهنگ سازی باید مدل داشته باشیم واین مدل دارای انعطاف باشد، باید مدل فرهنگ سازی همه جانبه وبه روز باشد.

محمودعلی رکنی در گفت و گو با قم خبر، با اشاره به اینکه افردای که نظافت شهری را رعایت نمی کنند در زندگی فردی خود چنین نیستند، اظهارکرد: بافرهنگ سازی به صورت جاری وزیرسازی این فرهنگ درجامعه وتلاش ما دولتی ها ومسئولان برای این مشکل،تاحدی می توان این فرهنگ را درجامعه ترویج داد.

وی بابیان اینکه فرهنگ سازی درست در کاهش این رفتار ناشایست تاثیر دارد تصریح کرد:فرهنگ سازی نیازجامعه است، فرهنگ سازی زمان میخواهد وباید منسجم باشد تا تاثیر خود رابگذارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بااشاره به تاثیرفرهنگ سازی نظافت شهری از مدرسه واز کودکی افزود:باآموختن درس سلامت عمومی محیط زیست درمدرسه ها این فرهنگ ازکودکی دغدغه ی آن هامیشودوبافرهنگ شکل گرفته از کودکی بزرگ میشوند.

رکنی بیان کرد: درمدرسه های استان قم طرح محیط یاراجرا میشود وآگاه سازی واطلاع رسانی این فرهنگ بارسانه های جمعی که خود فرآیند فرهنگ سازی در جامعه هستند، نظافت وسلامت شهرمان اهمیت پیداکند.

وی بابیان اینکه نوع اجتماعی شدن افراد درمحیط های متفاوت تاثیری در فرهنگ این مشکل دارد، تصریح کرد: برای فرهنگ سازی باید مدل داشته باشیم واین مدل دارای انعطاف باشد درواقع هرکس دغدغه زندگی او رشته تحصیلی اوست پس باید مدل فرهنگ سازی همه جانبه وبه روز باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به اینکه همه باید با دلسوزی وهمدلی وبا هدف به سلامت محیط زیست اهمیت بدهیم، اظهار کرد: نظام پزشکی با ارتباط بامردم از ضرورت سلامتی محیط که منجر به سلامتی افراد میشود اطلاع رسانی و آگاهی سازی کنندوبا این همدلی هر فرد در حیطه شغلی خود به فرهنگ سازی در جامعه کمک می شود.

رکنی با بیان اینکه مردم دراین فرهنگ سازی هم نقش،هم سهم دارند، خاطرنشان کرد: نگاه شهروندان باید علمی وحفاظت محور باشد این موضوع را فراموش نکنیم که ما امانت دارهستیم وباید برای آیندگانمان محیط زیست را سالم نگاه داریم.

وی با اشاره به اینکه حفاظت بهره برداری معقول از منابع است عنوان کرد: مطمئنا وقتی جوامع بومی محلی این الزامات را احساس کنند درحفظ ونگهداری محیط زیست دریغ نخواهند کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست افزود: پرتاپ کردن زباله از ماشین درقالب قانون اگر بیاید موثرتراست درکنار آموزش وبرخورد قاطع قانونی برای این کار ازخطرسلامت عمومی جامعه پیشگیری میشود.

انتهای پیام/

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری