کد خبر: 11196

انسان‌ها در زندگی همواره از کسانی که با آنها رفت و آمد دارند الگوهای رفتاری خود را برداشت می‌کنند. به همین دلیل باید از همنشینی با کسانی که با ارزش‌ها و معیارهای ما سازگار نیستند دوری کنیم.

به گزارش قم خبر به نقل از ایسنا، در مباحث اسلامی همواره وارد شده که با نیکان،‌ شایستگان، خردمندان و امثال اینها معاشرت داشته باشید و از بی اعتقادان،‌ قدرت دوستان، انسان‌های شرور، دروغگویان، عیب‌جویان، خائنان، سخن‌چینان، پرمصرفان و امثال اینها رفت و آمد نداشته باشیم.

پیامبر (ص) در حدیثی با بیان این‌که با توانگران و متکاثران ترک همنشینی کنید، می‌فرمایند: نشست و برخاست با سه طایفه دل را می‌میراند (و وجدان را می‌کشد): یکی نشست با اغنیا و توانگران است.

امام کاظم (ع) به روایت از پیامبر (ص) با بیان این‌که با بدان و شروران همنشینی نداشته باشید، می‌فرمایند: آسایش انسان در ترک چیزهای غیرمهم است و بدترین تنهایی، همنشینی با آدم‌های بد است.

امام علی (ع‌) می‌فرمایند: محبت خود را به پای آدم‌های بی‌وفا مریز.

امام علی (ع) در حدیثی با اشاره به این‌که با عیب بینان و عیب‌گویان همنشینی نکنید، می‌فرمایند: با کسی که فضیلت‌های تو را می‌پوشاند و عیب‌هایت را فاش می‌کند، معاشرت نکن.

امام حسن مجتبی (ع) در حدیثی با بیان این‌که با چاشت خوران و طمع‌داران رفت و آمد نکنید، می‌فرمایند: دوستی آن است که هم در حال سختی و تنگدستی برقرار باشد هم در حال رفاه و راحتی.

امام سجاد (ع) می‌فرمایند: با آدم دروغگو هرگز معاشرت و دوستی نکن.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: با اهل گناه دوستی مکن، که راه گناه را یادت می‌دهند.

امام علی (ع) می‌فرمایند: ای کمیل!... با خائنان همنشینی مکن.

امام سجاد (ع) در حدیثی می‌فرمایند: بپرهیز از این‌که با آدم بخیل دوستی کنی، که او در شدیدترین لحظه‌های نیاز، به تو کمکی نخواهد کرد.

پیامبر (ص) در حدیثی با بیان این‌که با چاپلوسان و تملق‌گویان نشست و برخاست نداشته باشید، می‌فرمایند: به دهان ستایشگران و چاپلوسان خاک بپاشید.

پیامبر (ص) می‌فرمایند: چهار چیز دل را می‌میراند (و بی احساس می‌کند) یکی نشست و برخاست با مردگان! پرسیدند ای رسول خدا! مردگان یعنی چه کسانی؟ فرمود هر انسان توانگر پر ریخت و پاش‌ (پرمصرف، و بی‌ملاحظه در خرج کردن و همه گونه خوش‌گذرانی داشتن، و مجالس و محافل گرفتن و فارغ از حال و روز محرومان).

امام علی (ع) در حدیثی دیگر با بیان اینکه با حسودان و تنبلان رفت و آمد نکنید، می‌فرمایند: آدم حسود زندگی راحتی ندارد و با آدم افسرده نباید دوستی کرد و انسان دروغ پیشه ناجوانمرد است.

پی نوشت:

مجمع البیان ۳/۲۳۲
تحف‌العقول /۵۱
بحار ۷۴/۱۶۷
غررالحکم /۳۳۲
غررالحکم /۳۴۲؛ الحکم ۲/۲۰۰
تحف‌العقول /۲۲۵

تحف‌العقول /۲۷۹
تحف‌العقول /۳۷۶
تحف‌ا لعقول /۱۲۰ و۱۷۳
اصول کافی ۲/۶۴۱
بحار ۷۳/۲۹۴ و۷۶

خصال صدوق ۱/۲۲۸
تحف‌العقول /۲۱۵

منبع: الحیات، محمدرضا حکیمی

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری