مدیرکل بورس سازمان امور دانشجویان گفت: آمار دانشجویان بورسیه ای که به کشور مراجعه نکرده و یا اینکه با تاخیر مراجعه کرده اند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است.

به گزارش قم خبر؛ دکتر احمد غلامی در گفتگو با مهر گفت: در همه دوره‌ها، آمار دانشجویان بورسیه ای که به کشور مراجعه نکرده و یا اینکه با تاخیر مراجعه کرده اند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است .


وی ادامه داد: در طول یکسال گذشته پرونده این دانشجویان را به دفتر اداره کل حقوقی ارجاع داده ایم، که اداره کل حقوقی براساس وثیقه ملکی که دانشجو سپرده است این مساله را پیگیری می کند.

مدیرکل بورس سازمان امور دانشجویان افزود: درحال حاضر این دانشجویان به طور مرتب مراجعه می کنند که یا مشغول به کار شوند و یا اینکه خسارت ها را پرداخته و وثیقه خود را آزاد کنند.

وی تاکید کرد: در هیچ مقطعی عدم مراجعه کننده بیشتر از ۲۰ درصد نبوده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری