کد خبر: 10750

قم خبر گزارش می دهد:

اعتیاد هزار چهره دارد، و به راستی بلایی هست که تا بنیاد و آبرو و خانواده ات را یک جا از تو نگیرد دست بردار نیست.اعتیاد همیشه درون ما بیدار است اعتیاد همیشه یک قدم جلو تراست اعتیاد آدم نمی شناسد وبا مصرف کردن یک بارمواد باید تا ته خطی که برگشتش شدنی نیست بروی.

به گزارش قم خبر، "بیچاره مادرم از ندانم کاری های من مُرد" این جمله عباس به قدری سنگین بود که سیل اشک را از چشمانش جاری کرد، عباس جوانی 24 ساله که خودش می گوید: از کودکی کتک خورش ملس بوده از اوج نوجوانی یعنی از 12 سالگی تا 20 سالگی با بلای خانمان سوز دست و پنجه نرم کرده است و 4 سال است به قول خودش پاکی دارد و با این بلا مبارزه کرده است.

وی در تعریف اعتیاد می گوید: اعتیاد هزار چهره دارد، و به راستی بلایی هست که تا بنیاد و آبرو و خانواده ات را یک جا از تو نگیرد دست بردار نیست.اعتیاد همیشه درون ما بیدار است اعتیاد همیشه یک قدم جلو تراست اعتیاد آدم نمی شناسد وبا مصرف کردن یک بارمواد باید تا ته خطی که برگشتش شدنی نیست بروی.

در آن روزهایی که معتاد بودم با خدا میجنگیدم،فکر می کردم مسبب بدبختی هایم خداست می گوفت خدا که میدونسته عاقبت من چی میشه چرا من رو آفریده، در اصل هنوز خدا را نمی شناختم.

اما سرانجام با به دست آوردن تجربه های تلخ زندگی، خدا را شناختم وخیلی در بهبود من کمک کرد فهمیدم چقدر دوستم داشته است که در خیلی جاها دستم را رها نکرده است .
آن روزها خانواده ام را هم مقصر می دانستم،  و با پدرم همیشه دعوا می کردم که اگر شرایط مطلوبی برایم فراهم میکردی من تواین راه نمی افتادم اما لفظی این حرفو میزدم بعدا فهمیدم فقط خودم مقصر بودم.

مطمئنا خدشه وحرص وجوش وآبرویی که دراون سال ها از پدر مادرم بردم هیچ وقت جبران نمیشه اما همین که اعضای خانواده ام با دیدن من خوشحال می شوند و وقتی سر قبر مادم می رم حس می کنم خوشحال شده است برای من کافی است.

عباس در حال حاضر از زندگش راضی است و بعد از دوسال از پاکی با دختری نجیب ازدواج می کند و خودش می گوید: در حال حاضر فرزند 3 ماهه ام ثمره شیرینی زندگی مشترکم است.
ازعباس میخواهم نصحیتی به جوانان در معرض اعتیاد کنید؟

به جوانان در مرض خطر اعتیاد نصحیحت نمی کنم چون می دانم به حرف برگترهایشان گوش نمی دهند چه برسد به من، با دیدن آن ها یاد احساس بزرگی خود کوچک بینی هایم می افتم. درک غلط ما جوان ها از نصحیحت بزرگترهایمان این است که میگویم ما میدانیم، خودمان راه را از چاه تشخیص می دهیم اون وقته که هیچ کسی نمی تواند کمکمان کند،من بهشون میگم فقط به عواقب کارفکر کنید.

نقش موثرخانواده در پیشگیری از اعتیاد

در این میان با علی جعفرفلاح کارشناس دفترپیشگیری ازاعتیادسازمان بهزیستی استان قم گفتگو کردیم.

وی بابیان اینکه اعتیاد موزیانه عمل میکند وهیچ شخصیتی را نمی شناسد، اظهار کرد: در گذشته پیشگیری در زمینه اعتیاد در جامعه به شکل اطلاع رسانی بودکه این راه در پیشگیری افراد به خطراعتیادخیلی موثرنبوده است.

فلاح افزود: نزدیک به 14سال پیش این رویکرد نوعی تحدید بود مثلا هروئین خیلی خطرناک است که این اطلاع رسانی تحدیدکننده بود و در پیشگیری جوان ها درزمینه اعتیاد کمک چندانی نمی کرد.

این کارشناس دفترپیشگیری ازاعتیادسازمان بهزیستی استان قم بابیان اینکه امروزه بارویکرد اجتماع محور از این بیماری پیشگیری می‌شود، عنوان کرد: با این رویکردبه افراد حق انتخاب داده می شودمثلامصرف شیشه باعث 8برابرشدن سکس،بی خوابی و...می شود یعنی هم شرایط مثبت هم منفی موادمخدراطلاع رسانی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در رویکرد اجتماع محورآموزش مهارت زندگی، کلاس آموزشی مهارت 10گانه درمحلات شهری وروستایی، برای خانواده ها درمهدکودک ها درمحیط های کار، سازمان ها وشرکت های دولتی وخصوصی به مردم آموزش می‌دهند، که براساس تجربه ای که درامریکا بدست آورده اند با این رویکرد اجتماع محور معتادین امریکا از 22درصدبه 11درصد کاهش پیدا کرده اند.

از طریق همین آموزش های مهارت زندگی درمحلات و...بارویکرد اجتماع محور یک محله رادر نظر می گیرند وبا تشکیل دادن تیم محلی که شامل 10نفرمی باشند که کار آن هاشناسایی مشکلات محله خوداست وبا اطلاع دادن آن مشکل به  تیم تسهیل گر درآن محله کلاس آموزشی گذاشته می‌شود، که این آموزش ها در محلات با موضوع  بهداشت جنسی شناسایی موادمخدر واختلالات آن و توزیع بروشر، فیلم کوتاه، سی دی وآموزش های مذهبی تشکیل میشود.

به گفته فلاح در بروز اعتیادمهمترین عامل جامعه نیست البته جامعه بی تاثیر نیست اماچون در خانواده شخصیت ها شکل میگرد خانواده نقش بسزاتر درمقابله باجامعه دارد.

کارشناس دفترپیشگیری ازاعتیادسازمان بهزیستی استان قم یادآوری می کند: در گرایش افرادبه موادمخدر وهم دربهبودی آن ها خانواده موثراست خانواده های افرادپاک شده از موادمخدر بایددرجلسات آموزشی شرکت کنندکه باعث هدف بهبودوضعیت روحی معتاد وکمک به برخوردهای درست خانواده با این افرادکمک میکند.

وی تصریح کرد: درجامعه باید بسترسازی شغلی ایجادشود درگذشته درجامعه معتاد به عنوان مجرم معرفی می‌شدند اما در 10سال قبل با فرهنگ سازی  70درصدی درجامعه این فرهنگ سازی صورت گرفت که به افراد معتاد به جای خطاب مجرم به عنوان بیمار درجامعه معرفی شود در واقع فرهنگ سازی برای تغیر نگاه به  این افرادبه عنوان بیمار بوجودآمد.

در واقع جامعه باید بتواند از افرادی که پاک شده اند حمایت مالی وشغلی کند که امردر بهبودی وانگیزه برای زندگی کردن این افراموثراست، افراد با ید درمقابله با اعتیاد مراقب باشند اعتیاد موزیانه عمل میکند وخانواده فرهنگی ودکتر ومهندس هم نمی شناسد، همه افراد درمرض خطر به دام افتادن اعتیاد هستند وبا شرکت کردن در برنامه های آموزشی از خطر تحت اعتیاد درامان باشند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری